Återkallelse av körkort under prövotid?

2020-07-30 i Trafikbrott
FRÅGA
Råkade köra fort den 20e maj. Körde 131 km/h på 110 motorväg. Blev stoppad av polisen, fick böter på 2800 kr och fick behålla körkortet. När förseelsen väl hände hade jag två veckor kvar av prövotiden. Det har fortfarande inte kommit något brev från Transportstyrelsen om varning/körkortsåterkallelse och idag är det den 24 juli. Kan jag vara lugn angående detta? Polisen sa att Transportstyrelsen inte kommer återkalla det.Men om nu mot förmodan Transportstyrelsen skulle återkalla det, dömer de mig med prövotid eller utan prövotid och får jag göra om allt igen eller får jag tillbaka det inom en viss tid?
SVAR

Hej och tack för att du väder dig till Lawline med din fråga!

I mitt svar kommer jag först utreda din fråga om prövotid, sedan om körkortet kommer att återkallas.

Enligt körkortlagens systematik blir tidpunkten för olyckan relevant. Eftersom olyckan skedde när du fortfarande hade prövotid kommer ärendet att behandlas enligt de särskilda reglerna.

Konsekvensen av att få ett återkallat körkort med anledning av en händelse som skett vid tidpunkt då föraren hade körkort med prövotid är att förarproven måste göras om (5 kap. 15 § körkortslagen).

När det kommer till att få sitt körkort återkallat gäller samma förutsättningar för de som har prövotid som för de som inte har det. Det innebär att något av det som följer av 5 kap. 3 § körkortslagen måste vara uppfyllt för att återkallelse ska få ske. En överträdelse som kan medföra återkallat körkort är om föraren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik (se 5 kap. 3 § första punkten samt 1 § andra stycket lagen om straff för vissa trafikbrott).

Din hastighet om 131 Km/h på en 110-väg innebär snarare vårdslöshet i trafik av normalgraden, och alltså inte grov vårdslöshet. Vårdslöshet av normalgraden nämns inte i 5 kap 3 § körkordslagen, och utgör alltså inte sådant brott som per automatik ska leda till återkallat körkort.

Min slutsats är alltså att även fast du hade prövotid när händelsen inträffade kan du vara lugn. Detta eftersom ditt agerande inte medför att återkallelse av körkort ska ske.

Jag hoppas mitt svar har varit till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1093)
2021-02-28 Ogiltigförklaras teoriprov vid körkortsingripande?
2021-02-28 Kan jag bli straffad och hamna i belastningsregistret för att ha kört utan körkort?
2021-02-28 hastighetsöverträdelse under prövotid
2021-02-27 Återkalla erkännande vid hastighetsöverträdelse

Alla besvarade frågor (89851)