Återkallelse av körkort samt olovlig körning

2020-05-03 i Trafik och körkort
FRÅGA
En bekant blev av med körkortet då han kört bil dagen efter med något promille i blodet. Vad gäller?Måste han ta om körkortet eller får han tillbaka det efter en viss tid? Om han nu kör utan körkort vad blir det för straff om han blir stoppad?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Jag tolkar det som att dina frågor handlar om rattfylleri, återkallelse av körkort, spärrtid samt olovlig körning.

Rattfylleri

Om en person kör bil alkoholpåverkad och alkoholhalten uppgår till minst 0,2 promille i blodet eller 0,10 i utandningsluften döms personen för rattfylleri till böter eller till fängelse i högst sex månader (4 § lag om straff för vissa trafikbrott). Om en person är påverkad av alkohol men alkoholhalten inte uppgår till denna nivå kan personen ändå bli dömd för rattfylleri om det kan antas att personen inte kan framföra fordonet på ett betryggande sätt (4 § tredje stycket lag om straff för vissa trafikbrott). Brottet anses som grovt om promillehalten i blodet hos personen är 1,0 promille eller 0,5 i utandningsluften, om föraren har varit avsevärt påverkad av alkohol eller om framförandet av fordonet har inneburit en avsevärd fara för trafiksäkerheten (4a § lag om straff för vissa trafikbrott).

Återkallelse samt omhändertagande av körkort

Om en person har gjort sig skyldig till rattfylleri kan även personens körkort bli återkallat (5 kap. 3 § körkortslagen). Vid ett sådant återkallande ska en spärrtid bestämmas, det vill säga en viss under då personen inte ska få tillbaka sitt körkort. Denna spärrtid ska vara lägst tre månader och som högst tre år (5kap. 6 § körkortslagen).

Ett körkort kan även bli omhändertaget på plats om den som framför ett motordrivet fordon har visat tydliga tecken på att vara alkoholpåverkad eller om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas på grund av till exempel rattfylleri (5 kap. 7 § körkortslagen).

Om din bekant måste göra om trafikproven eller inte för att få tillbaka sitt körkort efter spärrtiden beror på hur länge denne hade haft körkortet när det blev återkallat. När en person har fått ett körkort utfärdat efter att ha erlagt godkänt förarprov så gäller en prövotid på två år från dagen för godkänt förarprov (3 kap. 18 § körkortslagen). Detta betyder att om en person får sitt körkort återkallat under dessa två så måste personen göra ett nytt godkänt förarprov innan denne kan få tillbaka körkortet.

Olovlig körning

Ett körkort är inte giltigt om det är återkallat eller omhändertaget enligt 5 kapitlet i denna lag (till exempel vid rattfylleri) (3 kap.13 § p.2 körkortslagen). Om din bekant skulle köra bil efter att ha fått sitt körkort återkallat så kör denne alltså bil utan giltigt körkort. Om en person kör bil någon utan att ha tillstånd att göra det, kan denne dömas för olovlig körning till böter (3 § lag om straff för vissa trafikbrott). Då din bekant tidigare har haft ett körkort som blivit återkallat kan denne också dömas till fängelse i högst sex månader.

Jag hoppas att du känner att du har fått svar på dina frågor. Har du ytterligare frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta Lawline igen.

Med vänliga hälsningar,

Carin Östlund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (854)
2021-02-25 Jag bröt mot stopplikten – riskerar jag att förlora mitt körkort?
2021-02-19 Återkallelse av körkort på grund av ringa narkotikabrott
2021-02-13 Körkortstillstånd i mobilen
2021-02-13 Körkortstillstånd i mobilen

Alla besvarade frågor (89533)