Återkallelse av körkort på grund av sannolika skäl

2016-03-10 i Trafikbrott
FRÅGA
Har transportstyrelsen rätt att göra en sannolikhetsbedömning att dra in körkortet i väntan på vad polisen gör åt ärendet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att besvara din fråga måste vi läsa vad som föreskrivs i den lag som behandlar frågor om återkallelse av körkort, nämligen Körkortslag (1998:488). I 5 kap. 3 § klargörs under vilka omständigheter ett körkort ska återkallas. Det kan röra sig om till exempel rattfylleri eller grov vårdslöshet i trafik, men det kan även återkallas på grund av andra brott då det anses att körkortsinnehavaren inte är lämplig att inneha körkort.

Vidare stadgas i 5 kap. 5 § Körkortslag (1998:488) att ett körkort ska återkallas tills vidare i avvaktan på ett slutligt avgörande av återkallelsefrågan om det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas slutligt på någon av de grunder som avses i 5 kap. 3 § 1–7. Om körkortsinnehavaren således misstänks för ett brott som kan ligga till grund för ett återkallande kan, trots att denne ännu inte blivit dömd, körkortet återkallas tills vidare.

Sådana situationer kan till exempel uppstå då en person är misstänkt för att ha framfört ett fordon under påverkan av droger. Trots att den misstänkte ännu inte blivit bevisad skyldig och dömd i domstol kan Transportstyrelsen alltså besluta om att återkalla ett körkort med motiveringen att det på sannolika skäl kan antas att körkortet kommer att återkallas slutligt.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1025)
2020-10-18 vilket straff för tre olovliga körningar
2020-10-17 Vad är straffskalan för olovlig körning?
2020-10-17 Polisens rätt att rapportera utan bevis?
2020-10-15 Hur länge finns pricken kvar i belastningsregistret vid rattfylla?

Alla besvarade frågor (85159)