Återkallelse av körkort på grund av ringa narkotikabrott

2021-02-19 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej. Jag har ett ringa narkotikabrott maj 2019Sedan ett till december 2020. Sedan nu i februari 2020 fick jag innehav av narkotika eget bruk. 2 tabletter. Kommer det påverka mitt körkort något.? Kommer ja tappa körkortet ?Hur många ringa narkotikabrott krävs för att tappa körkortet ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Grunderna för återkallelse av körkort finns i 5 kap. 3 § körkortslagen. I punkt 5 stadgas att ett körkort ska återkallas om körkortshavaren är opålitlig i nykterhänseende.

Omständigheter som talar för att någon är opålitlig i nykterhänseende är till exempel att personen ifråga blivit dömd för narkotikabrott eller blivit omhändertagen för berusning enligt lagen om berusade personer (LOB). Det finns dock ingen exakt gräns för till exempel hur många ringa narkotikabrott som krävs för att körkortet ska återkallas. Istället görs en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet. Av denna anledning kan jag dessvärre inte svara på om du kommer att bli av med ditt körkort eller ej.

Domstolen bedömde i RÅ85 2:41 att en person som dömts för tre rattonykterhetsbrott inom loppet av fyra månader inte skulle få körkortet återkallat på grund av opålitlighet i nykterhänseende. I RÅ 1986 ref. 113 hade en person vid tre tillfällen blivit omhändertagen enligt LOB. Inte heller denna person fick sitt körkort återkallat.

Det krävs med andra ord ofta en ganska hög grad av misskötsamhet. Men som sagt görs en helhetsbedömning där det avgörande alltså är vilken risk till fortsatt misskötsamhet som du bedöms ha. De ovanstående rättsfallen är alltså ingen garanti för att du får behålla ditt körkort.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Lovisa Lindgren
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (901)
2021-06-14 Vad gäller under prövotiden?
2021-06-11 Krävs körkort för cykel med 1000W motoreffekt?
2021-06-11 Kan körkort återkallas vid våld mot tjänsteman?
2021-06-06 Kan utländskt körkort återkallas/dras in vid fortkörning?

Alla besvarade frågor (93147)