Återkallelse av körkort på grund av ringa narkotikabrott

2014-12-08 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej!I våras åkte jag dit för ringa narkotikabrott, jag hade 0,3g cannabis på mig samt visade positivt vid urinprov. Efter det gick jag på ett möte med Socialnämnden som i sin bedömning förklarade att de inte såg någon misstanke om missbruk. Trots det så fick jag ett besked av Transportstyrelsen att de övervägde att ingripa mot mitt körkort pga opålitlighet i onykterhetshänseende. Jag har lämnat ett yttrande, där jag förklarar vikten av mitt körkort då jag jobbar som budchaufför och en indragning av körkortet skulle vara fatalt för min anställning. Dessutom är detta mitt straff i brottsregistret. Kan verkligen Transportstyrelsen ingripa trots att socialnämnden bedömt att risken för återfall är "minimal". Tacksam för svar!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När det gäller bestämmelser kring körkort aktualiseras körkortslagen (här ). Ett körkortsingripande kan enligt körkortslagen 5 kap. 1 § göras med anledning av brottslig gärning när det finns en lagakraftvunnen dom, godkänt strafföreläggande, godkänd ordningsbot eller åtalsunderlåtelse. En typ av körkortsingripande är återkallelse - grunderna för återkallelse finns i körkortslagen 5 kap. 3 §. När det gäller din situation kan två punkter uppmärksammas:

Enligt punkt 5 kan körkortet återkallas om körkortsinnehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Bestämmelsen avser även narkotika. I ett äldre rättsfall (RÅ 1992 ref. 1) hade en person två gånger dömts för narkotikabrott. Det fastslogs i fallet att det trots detta inte förelåg tillräckliga omständigheter för att anse personen vara opålitlig i nykterhetshänseende. Körkortet återkallades inte. Av detta torde man kunna dra slutsatsen att enbart ett ringa narkotikabrott ensamt troligen inte skulle kunna leda till indraget körkort, men det finns inga garantier.

Enligt punkt 6 kan återkallelse även ske om det med hänsyn till körkortsinnehavarens personliga omständigheter inte kan anses lämpligt att personen har körkort. Här tar man t.ex. hänsyn till om det finns ett narkotikaberoende. Här torde socialnämndens uttalande spela in till din fördel.

Att du behöver körkortet i arbetet kan utgöra en förmildrande omständighet, således är det bra att du nämnde det vid överklagan.

Transportstyrelsen kommer göra en helhetsbedömning för risken för fortsatt misskötsamhet och det är svårt att bedöma hur sannolikt det är att Transportstyrelsen kommer återkalla ditt körkort. Emellertid med tanke på ovanstående praxis, socialnämndens uttalande och ditt behov av körkortet i arbetet lutar det åt att någon återkallande inte kommer ske, men det finns som sagt inga garantier för ett sådant utfall.

Hoppas det var svar på din fråga!

Vänligen,

Linda Davidsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (740)
2020-06-30 Kan jag övningsköra med en handledare som ännu inte blivit godkänt för att köra med mig?
2020-06-30 Vad händer om man inte betalat fortkörningsböter?
2020-06-30 Kört bil med ogiltigt körkort - vad händer?
2020-06-29 Återkallelse av körkort

Alla besvarade frågor (81730)