Återkallelse av körkort på grund av hastighetsöverträdelse

2020-03-13 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej jag har provtid och har 1år kvar Har aldrig fått någon böter och jag råkade köra 75km/h i 60 kameran pågrund av att min hastighetsmätare krånglar ibland Blir det bara böter eller återkallat
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om körkortet kan bli återkallat när du kört 15 km/h över hastighetsgränsen. Regler om hastighetsöverträdelser hittas i trafikförordningen och regler om återkallelse av körkort hittas i körkortslagen. I mitt svar kommer jag först att berätta allmänt om vad som gäller vid återkallande av körkort och sedan gå in på vad som kan gälla i ditt fall.

Vad kan leda till återkallelse av körkort?
Det är transportstyrelsen som beslutar om körkoret ska återkallas eller inte.

Transportstyrelsen ska återkalla ditt körkort om du bryter mot trafikreglerna eller på annat sätt visar att du inte är lämplig att ha körkort (se 5 kap 3 § körkortslagen). Som exempel på situationer då körkoret ska återkallas kan nämnas:
- Grov vårdslöshet i trafik
- Hastighetsöverträdelse
- Körning mot rött ljus
- Opålitlighet i nykterhetshänseende

Mer om hastighetsöverträdelse och återkallelse av körkort
Transportstyrelsen kan återkalla ditt körkort vid en hastighetsöverträdelse som inte är ringa. När bedömningen görs om hastighetsöverträdelsen är ringa tas hänsyn till bland annat:
- Hur god sikten var

- Hur tät trafiken var

- Hur väglaget var

- Hur komplicerad trafiksituationen var

- Om det rörde sig mycket människor i området

- Om du gjort dig skyldig till upprepade förseelser tas även hänsyn till detta

- Den viktigaste omständigheten är dock hur mycket du överskridit gällande hastighetsbegränsning.I regel blir körkortet återkallat om du överskrider hastigheten med 30km/h eller mer, där gällande hastighetsbegränsning på vägen är 50 km/h eller högre.

Vid lägre hastighetsbegränsningar (i alla fall vad gäller 30 km/h) återkallas ditt körkort normalt alltid om du överskrider hastigheten med 20km/h eller mer.

Eftersom det görs en helhetsbedömning kan dock ditt körkort återkallas även vid lägre hastighetsöverträdelser. Kör du t.ex. 45 km/h på en väg där gällande hastighetsbegränsning är 30 km/h och det är dåligt väglag, dålig sikt, mycket trafik och många barn som rör sig i närheten av vägen, kan ditt körkort alltså återkallas efter en helhetsbedömning av omständigheterna.

Kan ditt körkort bli återkallat?
Jag vet för lite om omständigheterna för att kunna besvara frågan om ditt körkort kommer att bli återkallat eller inte. Körde du på bra väglag, med klar sikt, när det var lite trafik och få människor i området så är det troligt att överträdelsen räknas som ringa då du körde 15 km/h för fort på en 60 väg. Är det däremot så att du körde i ett område där det rör sig mycket barn, det var dåligt väglag, dålig sikt eller andra försvårande omständigheter så kan det leda till återkallelse av körkortet.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Emma Liberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (783)
2020-09-18 Krävs det körkort för att köra en EU-moped?
2020-09-17 Var ansöker man om parkeringstillstånd?
2020-09-17 Om jag kör för fort i en hastighetskontroll men inte blir stoppad, kan jag då få böter eller indraget körkort ändå?
2020-09-13 Vad påverkar spärrtiden av körkortet?

Alla besvarade frågor (84259)