FrågaSTRAFFRÄTTÖvrigt31/08/2015

Återkallelse av körkort p

hej. om en god vän döms till fängelse straff till 4-9 månader allternativt sammhällstjänst/fotboja för innehav eller förvaring av 85 gr amfetamin men inget missbruk eller påvisade tester,de va negativa.ej eller tidigare missbruk påvisade.ordnade sociala förhållanden.kan de återkalla körkortet då?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Återkallelse av körkort kan ske på flera grunder. I 5 kap. 3 § 5 punkten Körkortslagen stadgas att ett körkort får återkallas om det bedöms att körkortsinnehavaren, på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende, inte bör ha körkort. Punkten avser såväl alkohol som narkotika.

Det är svårt att bedöma din väns möjligheter att få behålla sitt körkort, eftersom en helhetsbedömning ska göras från fall till fall. Denna bedömning görs av Transportstyrelsen som första instans. I RÅ 1992 ref 1 hade en person haft två lite större innehav av marijuana och dessutom vid enstaka tillfällen brukat marijuana. Regeringsrätten fann att han troligen inte hade skapat sig ett beroende och att det därför inte fanns grund för återkallelse av körkortet.

Att din vän saknar dokumenterat missbruk samt att hans tester var negativa talar emot en återkallelse av körkortet. Mot bakgrund av detta och med hänsyn till ovan nämnda rättsfall, anser jag att det finns goda möjligheter för din vän att få behålla sitt körkort. Om han inte är nöjd med Transportstyrelsens beslut kan han överklaga detta till Förvaltningsrätten.

Skriv gärna en kommentar om du har ytterligare frågor.


Vänliga hälsningar,


Viktor FribergRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”