FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder21/12/2015

Återkallelse av körkort och påföljd

Hej! Jag blev nyligen tagen på bar gärning med innehav av högst 0.5g gräs. Jag fick pissa och det kommer antagligen visa positivt. Jag har körkort. Min fråga är hur kommer detta påverka mitt körkort och vad kommer hända härnäst? Kan jag kontakta dom på något sätt på grund av att jag inte vill ha något brev hemskickat till mig utan att jag vill att dom ringer mig angående allt. Jag har ingen prövotid på mitt körkort och jag är 22år gammal. Hur stor böter kan jag få om min brutto inkomst låg på 270k förra året?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Vad gäller ditt körkort stadgas följande i 5 kap. 1 § körkortslagen - Ett körkortsingripande kan ske genom återkallelse av körkortet, och kan göras på grund av en brottslig gärning där lagakraftvunnen dom finns. Förutom att det finns en lagakraftvunnen dom krävs även att någon av förutsättningarna i I 5 kap. 3 § är uppfyllda.

Enligt punkt 5 kan körkortet återkallas om körkortsinnehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Bestämmelsen gäller även narkotika. I RÅ 1992 ref. 1 hade en person dömts två gånger för narkotikabrott. Det fastslogs i fallet att det trots detta inte förelåg tillräckliga omständigheter för att p. 5 skulle vara uppfyllt och körkortet återkallades därför inte.

Enligt punkt 6 kan körkortet återkallas om det med hänsyn till körkortsinnehavarens personliga omständigheter inte kan anses lämpligt att personen har körkort. Här tar man t.ex. hänsyn till om det finns ett narkotikaberoende. Utan att veta mer om dina personliga omständigheter kan jag inte ge ett utförligare svar än så.

Vad gäller din påföljd blir den som du redan räknat ut sannolikt dagsböter. Baserat på att ditt urinprov är positivt och att du hade 0.5 g i innehav kommer antalet dagsböter antagligen landa på 40 eller 50 st. Hur stor dagsboten är beror på fler omständigheter än endast din inkomst, bl.a. om du har skulder eller om du är vårdnadshavare kan påverka dagsbotens storlek. Jag skulle dock gissa, utifrån din inkomst, att dagsbotens storlek är ca 200 kr. Detta innebär att det totala bötesbeloppet landar på mellan 8-10 000 kr. Detta är dock endast mina uppskattningar och det bötesbelopp som domstolen dömer ut kan skilja sig från dem.


Om du undrar över något mer får du gärna återkomma.


Vänligen,Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo