Återkallelse av körkort, hög alkoholkonsumtion

2016-03-20 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag blev tagen för rattonykterhet år 2012 och fick läkareintyg om beroende och har haft alkolås. Sedan uppföljning efterdetta med blodprov har det visat ett för högt CD-T och nu överväger transportstyrelsen indragning av mitt körkort. Får transportstyrelsen göra så?
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Frågor om återkallelse av körkort regleras i Körkortslagen (KörkL). Din fråga kan uppfattas på två olika sätt och behandlas olika beroende på om du har ett beslut om körkort med villkor om alkolås eller du har ett ”vanligt” körkort (det vill säga om alkolåsvillkorstiden efter rattfylleribrottet gått ut och du fått ”tillbaka” körkortet utan villkor om alkolås). Jag börjar med att redogöra för vad som gäller om det är ett beslut om körkort med villkor om alkolås som man överväger att återkalla och reder därefter ut vad som gäller om det är ett ”vanligt” körkort som man överväger att återkalla.

Som du kanske vet så utgör beslut om körkortsinnehav med villkor om alkolås ett alternativ till återkallelse av körkort och används enligt 5:1 och 5:17 KörkL i stället för återkallelse av körkort i de fall då det är lämpligt. Den som fått beslut om körkort med villkor om alkolås kan i vissa fall även få detta beslut återkallat. När beslutet om körkort med villkor om alkolås återkallas så innebär det att också körkortet återkallas enligt 5:23 KörkL. Återkallelse av beslutet om körkort med villkor om alkolås kan ske i några olika fall. Detta kan enligt 5:23 KörkL ske om körkortsinnehavaren inte uppfyller vissa krav. Enligt 5:19 KörkL finns krav på att innehavaren inte ska bruka narkotika och att innehavaren uppfyller de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till trafiksäkerheten. När det gäller de medicinska kraven för att ha körkort med villkor om alkolås är dock krav på frånvaro av alkoholmissbruk eller alkoholberoende undantagna. Det innebär att beslutet om körkort med villkor om alkolås inte med denna grund får återkallas bara på grund av alkoholmissbruk eller alkoholberoende. Om de beslutat om att återkalla/”dra in” beslutet om körkort med villkor om alkolås för att ditt blodprov visat att du har hög konsumtion av alkohol/riskkonsumtion så verkar det vara ett felaktigt beslut.

När det gäller återkallelse av ”vanliga” körkort så gäller vissa andra regler. Nedanstående gäller därför om du nu har ett ”vanligt” körkort. Återkallelse av ”vanligt” körkort kan ske av flera olika anledningar enligt 5:3 KörkL. Enligt 5:3 p 5 KörkL är en av dessa anledningar att körkortshavaren är opålitlig i nykterhetshänseende. En annan anledning är enligt 5:3 p 7 KörkL om körkortshavarens förutsättningar för rätt att köra är väsentligt begränsade på grund av sjukdom och liknande. Alkoholberoende kan utgöra en sådan sjukdom. Den uppföljningstid (med provtagning och liknande) som följer efter att man fått tillbaka sitt ”vanliga” körkort efter två år med villkor om alkolås är 18 månader. Om läkaren då under uppföljningstiden finner att körkortshavaren av medicinska skäl är olämplig för att ha körkort måste denna enligt 10:2 KörkL anmäla detta till Transportstyrelsen. Om läkaren bedömt att du, till exempel på grund av blodprovsresultatet, är olämplig för att ha körkort måste denna därför anmäla detta till Transportstyrelsen. Enligt 5:2 i Körkortsförordningen ska Transportstyrelsen utreda en körkortshavarens lämplighet om det finns anledning att anta att denne inte uppfyller de förutsättningar som gäller för att ha körkort. En anmälan från en läkare kan utgöra att det enligt lagen finns anledning att utreda din lämplighet. Transportstyrelsen gör då vid utredningen den bedömning jag beskrivit ovan, det vill säga till exempel en bedömning av om du är opålitlig i nykterhetshänseende eller om dina förutsättningar att köra är väsentligt begränsade av sjukdom. Finner Transportstyrelsen att fallet är sådant kan alltså körkortet återkallas.

Det är många detaljerade regler som gäller på detta område och vad som gäller är också väldigt beroende omständigheterna i det enskilda fallet. Om du undrar något mer eller om jag inte förstått din fråga på rätt sätt så är du välkommen att kommentera nedan och utveckla din fråga så ska jag försöka reda ut eventuella oklarheter.

Vänligen,

Matilda Crone
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (901)
2021-06-14 Vad gäller under prövotiden?
2021-06-11 Krävs körkort för cykel med 1000W motoreffekt?
2021-06-11 Kan körkort återkallas vid våld mot tjänsteman?
2021-06-06 Kan utländskt körkort återkallas/dras in vid fortkörning?

Alla besvarade frågor (93111)