Återkallelse av körkort

2015-10-25 i Trafik och körkort
FRÅGA
HejJag har fått körkortet återkallat 5 oktober 2015 i 1 månad pga av upprepade fortkörningar, juni 2015 (96 km/h på 70-väg) och mars 2014 (115 km/h på 90-väg). Ingen av dessa fortkörningar ska enskilt innebära återkallelse av körkort. Dock verkar det vara upprepningen som är problemet. Vad är praxis i detta fall för varning eller återkallelse? Finns det möjlighet att överklaga?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Regler om återkallelse av körkort finns i körkortslagen, som du hittar här.

Enligt 5 kap 3 § ska ett körkort återkallas om körkortshavaren genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafikens eller trafiksäkerhetens intresse för förare av motordrivet fordon eller spårvagn. Paragrafen avser alltså upprepade trafikförseelser. Normalt är dessa minst tre och återkallelse föregås normalt av en varning. Praxis är dock något splittrad och det är inte i alla fall det krävts en varning innan. Även hur många månader körkortet blir indraget för snarlika situationer varierar.

Enligt 5 kap 9 § kan istället för att körkortet återkallas varning utfärdas, detta om varning av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. I lagen specificeras inte närmare vad som avses med särskilda skäl. I förarbetena framkommer dock att särskilda skäl kan vara hänförliga antingen till omständigheterna vid förseelsen eller till körkortshavarens personliga förhållanden. De personliga förhållanden som beaktas är främst tidigare skötsamhet i trafiken med beaktande av hur länge personen har haft körkort. Det kan även beaktas om det har gått lång tid mellan körkortsförseelsen och återkallelsen. Även behovet av körkortet kan beaktas, främst då behov av körkort i arbetet. Körkortsbehovet beaktas om det finns en risk för uppsägning eller om körkortsinnehav utgör ett krav för försörjningen.

Jag kan inte med säkerhet säga om du kommer att nå framgång eller inte med att överklaga, men det är fullt möjligt och om du gör det tycker jag att du ska motivera varför du istället för att få körkortet återkallat borde få en varning eller leta upp ett par fall som liknar ditt där Trafikstyrelsen bestämt att dra in körkortet bara ett par veckor eller några få månader.

Hoppas du fått svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar

Anna Backman
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (811)
2020-11-26 Kan jag ta nytt körkort i Tyskland om mitt svenska körkort är återkallat?
2020-11-24 Vilka kan konsekvenserna bli vid olovlig körning för en 16-åring?
2020-11-23 Vad gäller vid fortkörning och olovlig körning?
2020-11-23 Vad händer om jag inte genomfört uppkörningen när jag kör olovligt?

Alla besvarade frågor (86520)