Återkallelse av körkort

2015-05-24 i Trafik och körkort
FRÅGA
Sonen, med nytaget körkort, kör av vägen och fäller en lyktstolpe, detta i en kompis bil. Får hjälp att dra upp bilen men ingen ringer 112. Ägaren till bilen kör hem den. Min son kommer hem. Polisen kommer och berättar att körkortet återkallas i 1 år. Vad händer nu? Har försökt hitta info om böter, återkallelse mm. Kan ni hjälpa mig att bringa klarhet i detta.Med vänlig hälsning Annelie AA
SVAR

Hej Annelie och tack för att du vänder dig till oss med dina frågor!

Det din son råkat ut för har troligen rubricerats som en smitning, eller som det anges i trafikbrottslagen (1951:649), 5 §, avlägsnande från olycksplats.

För att ansvar för smitningsbrott ska aktualiseras krävs att en vägtrafikant haft del i en trafikolycka och sedan undandragit sig från att medverka till de åtgärder vartill olyckan skäligen bör föranleda, bland annat att anmäla olyckan till polisen.

Av 5 framgår att påföljden för ett s.k. smitningsbrott är böter eller fängelse i göst sex månader. Även om din son blir dömd till ansvar för smitningsbrottet så tyder inte omständigheterna på att fängelse kan aktualiseras. Även om lagtexten inte utesluter fängelse så kan knappast denna påföljd vara aktuell. Här är snarare fråga om eventuell återkallelse av körkortet för en kortare period.

I körkortslagens (1998:488) 5 kap. 3 § 2 punkten, se här , stadgas att återkallelse av körkort ska ske vid smitningsbrott, om detta inte kan anses som ringa.

Då din son nyligen fått körkortet är han fortfarande under sin tvååriga prövotid. Om ett körkort återkallas under prövotiden måste ett nytt förarprov göras, det vill säga både kunskaps- och körprov, innan ett nytt körkort kan utfärdas.

Ett beslut om återkallelse av körkortet får överklagas enligt körkortslagen 8 kap 1 §. Överklagandet ska vara skriftligt och ska inges till Transportstyrelsen, som sedan skickar det vidare till allmän förvaltningsrätt för prövning. Tänk på att ett överklagande måste ha inkommit till Transportstyrelsen senast inom tre veckor efter beslutet om återkallande av körkortet.

Vänligen,

Sedja Abed Ali

Sedja Abed Ali
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (740)
2020-06-30 Kan jag övningsköra med en handledare som ännu inte blivit godkänt för att köra med mig?
2020-06-30 Vad händer om man inte betalat fortkörningsböter?
2020-06-30 Kört bil med ogiltigt körkort - vad händer?
2020-06-29 Återkallelse av körkort

Alla besvarade frågor (81763)