Återkallelse av körkort

2015-02-28 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej!Ifjol så fick jag indraget körkort i 4mån pga fortkörning, två månader senare skulle jag parkera om bilen (med körkortet fortfarande återkallat) så stoppade polisen mig. Nu i slutet av januari så beslutade transportstyrelsen att jag ska få mitt körkort åter igen återkallat 4 mån pga olovlig alt grov olovlig körning. Hur ser det då ut, kommer jag behöva ta om alla mina körkort efter dessa 4mån eller räcker det med att ansöka om nytt utfärdande av körkort? Kan tillägga att jag hade haft körkort i 4år innan jag blev av med det första gången i fjol.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Aktuella bestämmelser i ditt fall finns i körkortslagen (1998:488). När ett körkort ska återkallas anges i 5 kap. 3 §. Vad som krävs för ett nytt körkort efter att spärrtiden löpt ut beror dels på vilken grund i nämnda paragraf som återkallelsen gjordes med, dels vilken spärrtid som beslutats.

När du gjorde dig skyldig till fortkörning gjordes återkallelsen med stöd av 5 kap. 3 § p. 4. Även vid andra tillfället gjordes återkallelsen med stöd av p. 4 som avser att man har brutit mot en regel som är väsentlig ur trafiksäkerhetspunkt och omfattar olovlig körning (RÅ 1991 not 51). Kolla gärna i beslutet vilken grund som använts vid återkallelsen.

Ansökan om ett nytt körkort får enligt 5 kap. 13 § efter återkallelse prövas först när spärrtiden löpt ut. Förutsättningarna för nytt körkort efter återkallelse beror alltså på vilken grund som återkallandet gjordes på. Återkallelse med stöd av p. 4 innebär att 5 kap. 14 § st. 2 aktualiseras. Av paragrafen följer att om ett körkorts ogiltighet bestäms till högst ett år får nytt körkort utan ytterligare prövning utfärdas. Eftersom du hade haft körkortet fyra år innan första återkallelsen aktualiseras inte undantag på grund av prövotid.

När man döms till olovlig körning under tiden körkortet är återkallat ökar risken för att man måste avlägga ett godkänt förarprov, eftersom återkallelsetiderna räknas samman och gränsen går vid tolv månader. I ditt fall blir det ändå inte tolv månader totalt, varför det bör räcka med en ansökan om nytt körkort.

Vänliga hälsningar

Karl-Johan Holmér
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (745)
2020-07-16 När kan läkare anmäla alkoholproblem till Transportstyrelsen efter journalgenomgång?
2020-07-14 Får man äga en bil även om man inte har ett körkort?
2020-07-13 Köra utan körkort och övningsköra utan godkänd handledare
2020-07-13 Hur vet man vilken hastighet som gäller på vägen?

Alla besvarade frågor (81929)