Återkallelse av körkort

Hej! Jag blev tagen av en polis med kokain i fickan som dom hittade, mängden är oklar men cirka 0,2-0-5g. Dom förhörde mig på plats och jag erkände att det var mitt och att jag var påverkad, jag behövde ej lämna urinprov. jag är straffad tidigare för innehav av cannabis och ett ringa narkotikabrott. Min fråga är om det kan hända något med mitt körkort? Jag har fortfarande prövotid.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

När det gäller bestämmelser kring körkort aktualiseras körkortslagen (https://lagen.nu/1998:488). Ett körkortsingripande kan enligt körkortslagen 5 kap. 1 § göras med anledning av brottslig gärning när det finns en lagakraftvunnen dom, godkänt strafföreläggande, godkänd ordningsbot eller åtalsunderlåtelse. En typ av körkortsingripande är återkallelse - grunderna för återkallelse finns i körkortslagen 5 kap. 3 §. När det gäller din situation kan två punkter uppmärksammas:

Enligt punkt 5 kan körkortet återkallas om körkortsinnehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Bestämmelsen avser även narkotika. I ett äldre rättsfall (RÅ 1992 ref. 1) hade en person två gånger dömts för narkotikabrott. Det fastslogs i fallet att det trots detta inte förelåg tillräckliga omständigheter för att anse personen vara opålitlig i nykterhetshänseende. Körkortet återkallades inte.

Enligt punkt 6 kan återkallelse även ske om det med hänsyn till körkortsinnehavarens personliga omständigheter inte kan anses lämpligt att personen har körkort. Här tar man t.ex. hänsyn till om det finns ett narkotikaberoende.

Jag kan inte bedöma sannolikheten för att det nya narkotikabrottet du gjort dig skyldig till leder till återkallelse, men som framgått kan grunder för återkallelse i lagen aktualiseras.

Vid utfärdande av körkort förenas detta med två års prövotid - körkortslagen 3 kap. 18 §. Återkallas körkortet under prövotiden måste förarprov och kunskapsprov göras om när spärrtiden löpt ut.

Vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning