Återkallelse av körkort

2020-11-25 i Trafikbrott
FRÅGA
Jag har fått en bot föra två månader sen pga jag körde 60 och väg var 50km, och fått betala 2000,Idag polisen gav till mig en ny bot pga jag har inte stoppat i iakttagit stopplikt 2500.Va ska hände om jag fått en bot till ??? Min kompis sa till mig när man har tre böter kommer de dra körkort. Är det sant??? Jag fått mitt kör kort före 25 månader sen.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Transportstyrelsen har rätt att återkalla körkort vilket innebär i dagligt språkbruk att man blir av med körkortet under en viss spärrtid. Vid vissa tillfällen kan polisen direkt i anknytning med ett trafikbrott omhänderta körkort, annars får transportstyrelsen information från domar, straffföreläggande och ordningsförelägganden för att kunna utreda om körkortet ska återkallas eller inte. Kökort kan återkallas på nio olika punkter.

Återkallelsepunkt 3 reglerar om: "Du har gjort dig skyldig till upprepade trafikförseelser inom en tvåårsperiod, till exempel mindre allvarliga fortkörningar eller att du inte använt bilbälte. Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år. Du kan också få en spärrtid på ditt körkortstillstånd, traktorkort och förarbevis." I vissa fall kan transportstyrelsen besluta om att ge en varning istället för att återkalla körkortet, men detta sker restriktivt och gäller mindre allvarliga återkallelsepunkter.

Det är transportstyrelsen som bestämmer hur många upprepade trafikförseelser som krävs under en tvåårsperiod för att körkortet ska återkallas. Vidare är det transportstyrelsen som beslutar spärrtidens längd utifrån det enskilda fallet. Därför går det inte att säga exakt vad som kommer att hända ifall du får en till böter. Det föreligger dock en risk för att ditt körkort blir återkallat och spärrat under en period som transportstyrelsen beslutar om. Under denna period kan du inte ta körkort och du får inte köra bil. Om du vill finna mer information kan du kolla på transportstyrelsens hemsida här.

Andrea Vrcic
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1120)
2021-04-22 Jag har gjort mig skyldig till rattfylleri, vad kommer att hända nu?
2021-04-21 Hur stor är risken att körkortet blir återkallat efter två fortkörningar nära inpå varandra?
2021-04-18 Vad händer efter vårdslöshet i trafik?
2021-04-18 Vad händer om körkortet återkallas?

Alla besvarade frågor (91413)