Återkallelse av körkort

2019-07-07 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hade kommit fel på en mindre väg och kört upp på ett grönområde för att orientera mig. Bilen blev skadad och bärgning och polis kom. Körkortet drogs in och efter förklaring till transportstyrelsen fick jag kortet tillbaka. Kan polisen dra in körkortet ännu en gång. Har haft körkort i minst 50 år och är ostraffad. Vägen RV 23 är dessutom utdömd.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag kommer inledningsvis förklara skillnaden mellan ett omhändertagande och en återkallelse av körkort. Detta kommer sedan ligga till grund för att besvara din fråga. Jag avslutar med att kortfattat förklara karaktären av det beslut du fått från Transportstyrelsen och vad det innebär för dig.

Återkallelse och omhändertagande av körkort

Vid allvarligare trafiköverträdelser kan ett körkort återkallas, ett beslut som ofta kombineras med en spärrtid inom vilken ett nytt körkort inte får utfärdas. En återkallelse kan exempelvis ske vid vårdslöshet i trafik, rattfylleri, fortkörning, att en förare kört mot rött eller inte stannat för stopplikt, 5 kap. 3 § körkortslagen (KörkL). Om det på sannolika skäl kan antas att ett körkort kommer att återkallas enligt ovanstående regel kan polisen omhänderta körkortet direkt på plats, 5 kap. 7 § KörkL.

Polisens beslut om omhändertagande av körkort kan inte överklagas, men det är Transportstyrelsen som utreder om körkortet ska återkallas eller lämnas tillbaka till körkortsinnehavaren, 7 kap. 2 § 1 st. 7 p. KörkL. Med andra ord är det endast Transportstyrelsen som kan återkalla ett körkort och inte Polismyndigheten. Polisens beslut om omhändertagande ska därför inom 48 timmar skickas till Transportstyrelsen. Därefter kommer Transportstyrelsen kontakta körkortsinnehavaren så att denne får möjlighet att lämna sina synpunkter i ett yttrande innan de fattar beslut.

Svar på din fråga

I ditt fall har polisen omhändertagit ditt körkort. Detta beslut har skickats till Transportstyrelsen som haft att besluta om återkallelsen. Polisen kan inte dra in, d.v.s. omhänderta ditt körkort igen på grund av samma incident.

Transportstyrelsens beslut om att inte återkalla ditt körkort är ett gynnande myndighetsbeslut som inte kan överklagas av dig, 42 § Förvaltningslagen och Transportstyrelsen får enbart i särskilt angivna undantagsfall ändra sitt beslut, 37 § 2 st. Förvaltningslagen. Med utgångspunkt i din fråga saknas det anledning att gå in på dessa undantag och beslutet om att inte återkalla ditt körkort bör stå sig framöver.

Hoppas du fick svar på din fråga. Du är annars välkommen att kontakta mig på evelina.lovgren@lawline.se för vidare vägledning.

Med vänlig hälsning,

Evelina Lövgren
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (672)
2020-02-21 Återkallelse av körkort under prövotid
2020-02-13 Återkallelse av körkort vid överskridande av tillåten hastighetsgräns under prövotid
2020-02-09 Återkallelse av körkort efter misstanke om rattfylleri
2020-02-05 Antalet passagerare i bil

Alla besvarade frågor (77252)