Återkallelse av körkort

Hej, jag fick idag en dagsböter på 40 á 190kr för vårdslöshet i trafik (inte grov). Försökt ta reda på om jag kommer bli av med mitt körkort. Jag har dessutom min prövotid kvarstående till juni. Är tydligen straffad en gång tidigare fick jag reda på när jag blev stoppad o anmäld. Det jag kommer ihåg så är den förra boten för 5 år sedan. Så den stora frågan är har jag stor chans o bli av med körkortet o vad bör jag göra?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Reglerna om återkallelse av körkort finns i körkortslagen (KörkL) se https://lagen.nu/1998:488 och körkortsförordningen (KörkF) se https://lagen.nu/1998:980.

Grunderna för att återkalla ett körkort framgår av 5 kap. 3 § KörkL. I och med att du inte anger grunderna till domen så är det svårt för mig att göra en bedömning om ditt körkort kommer återkallas. Men om grunderna till domen återfinns i bestämmelsen finns det en stor risk att körkortet återkallas. 

När du tagit ditt körkort har du 2 år prövotid från den dagen du klarade förarprovet, 3 kap. 18 § KörkL. Om ditt körkort återkallas under prövotiden måste du göra om förarprovet (både teori- och körprovet). För att göra ett nytt förarprov måste du ha ett giltigt körkortstillstånd. En ansökan om körkortstillstånd får ges in tidigast sex månader innan spärrtiden löper ut. Ansökan får prövas tidigast två månader innan tiden löper ut, 3 kap. 2 § KörkF.

Du kan överklaga Transportstyrelsens beslut till förvaltningsrätten. Överklagan ska vara skriftlig där du anger vilket beslut du vill överklaga och den ändring av beslut som du begär. Överklagan skickas till Transportstyrelsen och ska ha kommit in dit inom tre veckor från den dag du tog del av beslutet. Om överklagan kommer in för sent kommer Transpoststyrelsen att avvisa den och du får därmed ingen rätt till prövning. Detta framgår av 22-24 §§ förvaltningslagen, se https://lagen.nu/1986:223.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Linda DavidssonRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”