Återkallat körkort pga sjukdom

2020-06-18 i Trafik och körkort
FRÅGA
Om man får indraget körkort för att synen blivit påvärkad av en stroke har inga problem varken med tal eller annat utan det är en vis vinkel som man inte ser har inga problem enligt mig själv med bilkörning .om jag kör ändå vilket straff skulle jag få om jag fastnar i en trafikkontroll har kört prikfritt i 50 år är nu 74 år
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 3 kap 2§ Körkortslagen (1998:488) får endast den som ur medicinsk synpunkt anses lämplig, inneha ett körkort. I ditt fall har ditt körkort antingen blivit återkallat enlig 5:3 p.7 eller omhändertagits enligt 5:7 p.3 KörkortL pga din sjukdom. Detta innebär att körkortet inte längre är giltigt enligt 3:13 körkortsL. Om ditt körkort blivit återkallat kan du ansöka om ett nytt körkort enligt 5:13 KörkortL, men detta förutsätter att ditt hälsotillstånd är tillräckligt bra för att du ska anses som säker i trafiken. Du kommer behöva lämna ett läkarintyg för att visa att du uppfyller de medicinska kraven (läs mer här). Om ditt körkort blivit omhändertaget (alltså bara tillfälligt av polisen innan ett belsut tagits av trafikverket) kan du inte överklaga det belsutet enligt 8:2 KörkortL utan måste invänta beslut från trafikverket.

Om du skulle köra bil trots att ditt körkort är återkallat eller omhändertaget, så kan du dömas för brottet olovlig körning enligt 3§ i lagen om straff för vissa trafikbrott(1951:649) till böter eller fängelse upp till sex månader.

Jag hoppas du fått svar på din fråga!

Fick du svar på din fråga?