återkallat körkort på grunnd av grovt brott?

2020-12-12 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej!Min sambo åkte in för grov misshandel/människorov/narkotikabrott och vapenbrott. Han har suttit 3 år och har 1 år kvar nu. Han fick en spärrtid på 18 månader med sitt körkort men han har inte fått någon information ifall det skulle bli återkallat eller inte. Måste hans körkort bli återkallat fast han inte har varit inblandad i trafik när hans brott har inträffat? Vilka lagar gäller som kan styrka honom?Med vänlig hälsning.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det är körkortslagen som främst reglerar denna fråga.

Skäl för att återkalla körkortet?

Transportstyrelsen kan återkalla körkort utan att brottet har samband med ett trafikbrott eller bilkörning, exempelvis om brottsligheten är grov, som vid grov misshandel eller grovt narkotikabrott, och liknande, eller om brottsligheten är särskilt hänsynslös eller organiserad (5 kap. 3§ 6p körkortslagen). Ni kan läsa om detta på Transportstyrelsens hemsida, se återkallelsepunkt 6. Man kan också få körkortet återkallat på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende, alltså om han nu är dömd för narkotikabrott av eget bruk eller för eget bruk, så kan det finnas anledning för Transportstyrelsen att anta att han har nykterhetsproblem, och kan därför återkalla körkortet också (5 kap. 3§ 5p körkortslagen).

Ta nytt körkort eller inte?

Om spärrtiden är mer än ett år, måste man ta om både teori- och förarprov för att nytt körkort ska utfärdas. Man måste ha ett giltigt körkortstillstånd för att få lov att göra nytt körkortsprov, vilket din sambo kan ansöka om tidigaste sex månader innan spärrtiden går ut. Tillståndet kan beviljas tidigast två månader före spärrtiden går ut (5 kap. 14§ körkortslagen). Då beslutar Transportstyrelsen om ett körkortstillstånd får utfärdas, och de gör då en lämplighetsbedömning utifrån personliga och medicinska förhållanden, utifrån respekt för trafikregler, pålitlighet i nykterhetshänseende och liknande (3 kap. 2§ körkortslagen). Du kan läsa mer om reglerna kring spärrtiden på Transportstyrelsens hemsida här.

Sammantaget innebär detta att Transportstyrelsen får återkalla din sambos körkort, även om brottet inte begåtts i trafiken, om det exempelvis är grovt eller om det finns anledning att misstänka att han har missbruksproblem. Om spärrtiden blivit 18 månader kommer han behöva ta om körkortsprovet, men måste först ansöka om körkortstillstånd. Det är inte säkert att Transportstyrelsen bevilja detta, eftersom de gör en lämplighetsbedömning i varje enskilt fall.

Om ni har ytterligare frågor är ni välkomna tillbaka, eller kontakta Transportstyrelsen som är de som har hand om återkallelse av körkort.

Hoppas ni fått någon vägledning i era frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (877)
2021-04-19 Kan jag behålla min bil utlandsregistrerad trots hemvist i Sverige
2021-04-18 Vad händer om man kör 50 km/tim för fort på 70 sträcka?
2021-04-16 Spärrtid efter återkallelse av körkortet mot bakgrund av tidigare fortkörning
2021-04-15 Vart kan jag få tag på information om mitt körkort?

Alla besvarade frågor (91362)