Återkallat körkort på grund av drograttfylla, när får man tillbaka det?

2020-08-10 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej,Jag har fått mitt körkort indraget 1år pga drograttfylla.Hur länge behöver jag vänta på att få tillbaka det utan att lämna prover.Får jag tillbaka det efter transportstyrelsen 5 åriga preskribitionstid?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag har förstått dig, så har Transportstyrelsen fattat beslut om att återkalla ditt körkort på grund av drograttfylleri, och angett en spärrtid på 1 år. Du måste då ansöka om ett nytt körkortstillstånd för att få tillbaka körkortet. Du kan tidigast ansöka om körkortstillstånd sex månader innan spärrtiden gått ut, och det kan tidigast beviljas av Transportstyrelsen två månader före spärrtiden gått ut. Om Transportstyrelsen beviljar ett nytt körkortstillstånd, skickar de en blankett till dig, som du får fylla i och skicka tillbaka så att ett nytt körkort kan tillverkas när spärrtiden är slut. Om du får avslag på din ansökan om körkortstillstånd, måste du ta om körkortet. Huvudregeln är att nytt körkort får utfärdas om spärrtiden är högst ett år, om sökande har körkortstillstånd (5 kap. 14§ tredje stycket körkortslagen), vilket innebär att då kan man undgå att behöva göra nytt teori- och förarprov. Dock kan det finnas krav i beslutet om återkallelse, som då gäller före (5 kap. 15§ andra stycket körkortslagen). Transportstyrelsen beslutar om vilka villkor som gäller för att få inneha körkortstillstånd (7 kap. 2§ 5p. körkortslagen). Körkortstillstånd beviljas inte alltid för de som anses vara en olämplig förare på grund av missbruk (3 kap. 2§ andra stycket körkortslagen). Du kan då bli skyldig att genomgå en blodprovstagning eller liknande undersökning som behövs för att prövningen om det är lämpligt att ge dig körkortstillstånd (3 kap. 3§ körkortslagen). Om du inte lämnar dessa prover, så kan du riskera att inte få tillbaka ditt körkort.

När man har fått körkortet återkallat på grund av rattfylleri, kan man i vissa fall få tillbaka körkortet mot villkor om alkolås. Dock blir detta inte aktuell i ditt fall då det inte gäller för drograttfylleri.

Sammantaget

Således är utgångspunkten att du, efter ett år, kan få tillbaka ditt körkort. För att få tillbaka körkortet måste du dock få ett nytt körkortstillstånd, vilket du kan ansöka om hos Transportstyrelsen tidigast 6 månader innan din spärrtid går ut. Vid detta beslut ska Transportstyrelsen också bedöma din lämplighet som förare, och då kan de begära blodprover och liknande för att kunna fastställa detta. Om du inte lämnar dessa prover, lär du inte få ett nytt körkortstillstånd, och därmed inte få tillbaka ditt körkort.

Jag kan tyvärr inte ge dig ett bättre svar, utan jag rekommenderar dig att vända dig till Transportstyrelsen för att få ett bättre svar. Du kan läsa mer om återkallat körkort på deras hemsida.

Hoppas du har fått någon vägledning i din fråga!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?