återkallat körkort för gott på grund av onykterhet?

Hej jag fick 2 krampanfall i slutet av förra året som trafikverket tror vara drogutlösta. Dom vill ha ett läkarintyg senast den 28e oktober. jag har varit hos läkaren och gjort en massa blodprov men inga urinprov för narkotika. vad händer om allt inte kommer in till transportstyrelsen innan den 28e. Min prövotid är över därför undrar jag om dom permanent kommer dra tilbaka mitt körkort och om jag kommer vara tvungen att göra om allt eller om dom kommer dra in de tills dom får in urinprov som visar att jag är negativ. Jag har liksom aldrig begått ett brott medans jag kör eller att polisen har fångat mig köra påverkad medans jag kör. Så min fråga är vad händer efter den 28e blir mitt körkort indraget för gott och att jag måste göra om allt eller blir det indraget tills dom fått in att jag e negativ på urinproverna MVH

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att Transportstyrelsen håller på att utreda din lämplighet som förare, och du undrar nu vad som kan hända med detta i förhållande till ditt körkort.

Jag är inte helt säker på hur Transportstyrelsen fått reda på dina krampanfall, om det inte är så att du blivit tagen av polisen på grund av detta under färd, eller om det är något som eventuellt läkare har anmält efter en undersökning där. I vilket fall som helst ska Transportstyrelsen undersöka din lämplighet som förare. Jag kan tyvärr inte svara på om vad som händer om du inte hinner skicka in läkarintyget till den sista dagen, det är bättre att du vänder dig till Transportstyrelsen som kan svara på denna fråga och eventuellt bevilja dig förlängd tid.

Transportstyrelsen kan återkalla ditt körkort om du anses opålitlig i nykterhetsanseende (5 kap. 3§ 5p körkortslagen). Spärrtiden är lägst en månad och högst tre år. Bedömningen görs utifrån en helhetsbedömning om risken för fortsatt misskötsamhet. Förarbetena till lagen säger att spärrtiden normalt hamnar på ett år (prop. 1975/76:155 s. 101). Det kan också vara så att Transportstyrelsen istället ger dig en varning, vilket kan vara möjligt då jag tolkar det som att du inte ens begått något trafikrelaterat brott i samband med dessa anfall.

Om spärrtiden är ett år eller lägre, behöver man som utgångspunkt inte ta nytt körkort, varken förar- eller teoriprov (5 kap. 14§ 3st körkortslagen).

Transportstyrelsen gör en enskild bedömning i varje enskilt fall, och jag kan därför tyvärr inte ge dig mer specifika svar än detta. Sannolikt kommer de inte återkalla ditt körkort på grund av nykterhetsproblematik, om det inte finns något blod/urinprov som styrker detta.

Jag rekommenderar dig att kontakta Transportstyrelsen med dina frågor för att få ett bättre svar, speciellt vad avser dina frågor om vad som händer efter den 28 oktober och om du kan få förlängd tid att inkomma med läkarintyget. Men vad Transportstyrelsen kommer besluta i ditt enskilda fall kan jag tyvärr inte säga med någon vidare säkerhet. Du kan också läsa mer om återkallelse av körkort på Transportstyrelens hemsida.

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor! Du är välkommen tillbaka om du har ytterligare funderingar!

Vänligen,

Sara PedersenRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”