Återkallat körkort

2018-09-28 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej! Jag ska få mitt körkort återkallat. Jag förlorade det tidigare för att jag överträtt hastighetsgränsen, men nu ska jag få det återkallat igen, fick hem lappen från transportstyrelsen där det står att jag skall få det pågrund av händelser som skett när jag inte ens haft körkort eller har kört min bil? Jag förstår inte hur detta kan påverka mig, vad som kan tilläggas är att det var min kompis som körde bilen (utan min tillåtelse och utan mig i den). Vad kan jag göra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Transportstyrelsen beslutar

I Sverige är det är Transportstyrelsen beslutar om när körkort ska utfärdas, dras in, villkoras, påföras spärrtid etc. När Transportstyrelsen väljer att återkalla ett körkort för en person beror det på att de bedömt att personen bryter mot någon av de så kallade återkallelsegrunder som finns för körkort. Grunder för återkallelse kan exempelvis vara fortkörning, vårdslöshet i trafik eller att föraren är opålitlig ur nykterhetssynpunkt (se alla grunderna här). Utan att veta mer omständigheter eller se beslutet om återkallelse kan jag tyvärr inte svara på vilken grund Transportstyrelsen valt att återkalla ditt körkort enligt.

Du kan överklaga

Transportstyrelsen är en myndighet och myndigheters beslut går att överklaga. Vill du överklaga beslutet om återkallat körkort är det alltså ett myndighetsbeslut du ska överklaga. Överklagandet ska skickas till den berörda myndigheten, vilket i ditt fall är alltså är Transportstyrelsen. Transportstyrelsen bedömer då om överklagandet kommit in i rätt tid (det framgår av ditt beslut om återkallande av körkort hur lång tid du har på dig att överklaga). Har överklagandet kommit in i rätt tid skickar Transportstyrelsen överklagandet och övriga handlingar vidare till förvaltningsrätten som bedömer ärendet.

På Sveriges domstolars hemsida (här) kan du se vad ditt överklagande måste innehålla.

Kostar det något att överklaga?

Det kostar ingenting att överklaga. Går överklagandet vidare till domstol står du bara för dina egna kostnader, och behöver inte betala motpartens om du skulle förlora.

Tora Odin
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (525)
2019-03-19 Hur ska en tolka 5 kap 1 § körkortslagen?
2019-02-28 Dömd för olovlig körning samt vårdslöshet i trafik- vad händer med mitt nytagna körkort?
2019-02-28 Finns det möjlighet att slippa återkallelse av körkort pga. behov i yrket?
2019-02-27 Bestämmelser om parkering

Alla besvarade frågor (66968)