Återkallas körkortet om man kör mot rött?

2020-12-22 i Trafik och körkort
FRÅGA
Mitt körkort blev omhändertagen av Polisen i fredags för körning mot rött ljus samt olovlig körning i Stockholm City. Jag hade "hjärnsläpp" när jag körde då jag var i helt andra tankar och såg inte att det var rött ljus. Gällande olovlig körning så var det bristande okunskap gällande behörigheten. Då jag är bussförare heltid är jag väldigt behov av mitt körkort. Har kört klanderfritt i 3 år. Hur kommer T-styrelsen behandla detta ärende då ev. spärrtid av körkort kommer att få obehagliga konsekvenser för min del då bussyrket är mitt leverbröd. Om så vore fallet, kan jag överklaga T-styrelsens beslut?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar över vilka konsekvenser som kan uppstå när man kör mot rött ljus. Jag kommer att använda mig av körkortslagen och lagen om straff för visa trafikbrott för att besvara din fråga.

Körning mot rött ljus

Att köra mot rött är trafikförseelse som kan ge skäl för återkallelse av ditt körkort, 5 kap 3§ Körkortslagen. Tyvärr spelar det ingen roll om du haft för avsikt att köra mot rött eller inte. Det är likväl en trafikförseelse som kan ge skäl för återkallelse av ditt körkort. Om överträdelsen ses som mindre allvarlig kan Transportstyrelsen välja att bara utfärda en varning om det av särskilda skäl kan anses vara en tillräcklig åtgärd. Vid denna bedömning tittar Transportstyrelsen på omständigheterna som förelegat när du körde mot rött. Eventuellt kan de finna att en varning räcker, men med tanke på att du tidigare inte gjort dig skyldig till trafikförseelser kan det skapa skäl för att enbart varna dig, 5kap 9§ körkortslagen. Hur bedömningen exakt kommer gå till kan jag inte gå närmre in på då det är Transportstyrelsen som sköter det.

Olovlig körning

Lagen som reglerar olovlig körning är: 3 § Lagen om straff för vissa trafikbrott. Straffet för olovlig körning är böter. Om brottet olovlig körning begåtts flera gånger, kan brottet istället anses vara grovt. Straffet för grov olovlig körning är högst sex månaders fängelse.

Spärrtid

Eftersom att du, om du agerar enligt ditt scenario, begått ett brott kan ditt körkortstillstånd återkallas då du kan antas inte komma att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken, detta i enlighet med 5 kap. 2-3 § Körkortslagen.

Det finns även stor risk för att en spärrtid kommer att utfärdas. Vad gäller spärrtiden på körkortet så är det Transportstyrelsen som ska hantera den delen. Under en spärrtid kan personen inte få ett nytt körkort eller körkortstillstånd utfärdat, detta i enlighet med 3 kap. 9 § Körkortslagen. Spärrtiden kan som kortast vara en månad och som längst tre år. Transportstyrelsen bestämmer längden på spärrtiden utifrån det enskilda fallet.

Överklagan av Transportstyrelsens beslut

Transportstyrelsens beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara skriftligt och du ska i brevet ange vilket beslut som överklagas och vilken ändring du vill ha. Överklagandet ska ha kommit till Transportstyrelsen inom tre veckor från det att du tog del av beslutet. Denna information finner du på Transportstyrelsens hemsida.

Är det något ytterligare du funderar på är du välkommen att ställa en ny fråga till oss här på Lawline.

Hälsningar,

Josefine Lovborg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (873)
2021-04-10 Måste jag ange vem som kört min bil vid en fortkörning?
2021-04-09 Påverkar ringa narkotikabrott möjligheten att få körkort?
2021-04-04 Heldragen linje undantag
2021-04-03 Får jag framföra en 30-moped utan förarbevis eller körkort?

Alla besvarade frågor (91130)