Återkallas ens körkort efter en dödsolycka?

2020-11-26 i Trafikbrott
FRÅGA
Kan det vara möjligt att man får behålla körkortet om man orsakar en dödsolycka. En man kör om en buss i en högerkurva och kör ihjäl en mc cyklist som den omöjligt har kunnat se på grund av att han inte ser att den har fri sikt att köra om. Mannen kör lastbil i sitt jobb. Stora fordon har jättestora döda vinklar, borde man förstå om man har kört lastbil i nästan 40 år. Domen blev vållande till annans död och vårdslöshet i trafik. Villkorligt och låg dagsböter.
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Den som gör sig skyldig till vissa brott och förseelser kan få sitt körkort återkallat av Transportstyrelsen, en person som orsakat en kollision blir alltså inte av med sitt körkort per automatik utan det görs en prövning i det enskilda fallet. Att få sitt körkort återkallat är alltså ingen påföljd i straffrättslig mening (1 kap. 3 § brottsbalken).

Ibland kan polisen omhänderta förarens körkort direkt på plats, men jag antar att så inte har skett i ditt fall. Det finns totalt nio återkallelsepunkter, den första punkten avser personer som gjort sig skyldig för grov vårdslöshet i trafik i enlighet med 1 § andra stycket trafikbrottslagen. Ifall körkortet återkallas av den anledningen så beslutar Transportstyrelsen om en sk spärrtid, men i vissa fall kan man komma undan med en varning istället. I Transportstyrelsens utredning så görs en helhetsbedömning av situationen i det enskilda fallet, exempelvis kan upprepade trafikförseelser och brottslighet spela roll samt förarens pålitlighet.

Det är svårt för mig att ge dig ett exakt svar utan att veta alla bakomliggande omständigheter, men kort sagt: ja det är möjligt att få behålla sitt körkort fastän man orsakat en dödsolycka. Vållande till annans död och vårdslöshet i trafik leder alltså inte per automatik till att körkortet återkallas, men och andra sidan talar vi om en kollision som lett till förödande konsekvenser. Jag skulle råda er till att kontakta Transportstyrelsen för att ta reda på om det öht ens pågår någon utredning om återkallelse av körkort.

Jag hoppas att mitt svar har varit till hjälp och att du känner mer klarhet i din situation, annars är du alltid välkommen att kontakta oss igen.

Vänligen,

Olivia Viklund
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1120)
2021-04-22 Jag har gjort mig skyldig till rattfylleri, vad kommer att hända nu?
2021-04-21 Hur stor är risken att körkortet blir återkallat efter två fortkörningar nära inpå varandra?
2021-04-18 Vad händer efter vårdslöshet i trafik?
2021-04-18 Vad händer om körkortet återkallas?

Alla besvarade frågor (91413)