Återkallande av körkortstillstånd - narkotikabrott

2018-01-02 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
HejJag har körkortstillstånd och tänkte börja med körkortet. Men igår blev jag gripen av polisen och fick lämna pissprov. Jag hade rökt på innan.Kommer det påverka mitt tillstånd? Eller kan jag börja med körkortet?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Brukande av narkotika är kriminaliserat (se 1 § narkotikastrafflagen). Ett positivt urinprov kan därför utgöra ett underlag för åklagaren att väcka åtal för brott mot narkotikastrafflagen. Om man döms för detta noteras det i belastningsregistret.

När man ska ta körkort krävs ett körkortstillsånd från Transportsstyrelsen. Transportsstyrelsen gör då en bedömning om man är lämplig för att ta körkort (se 3 kap. 2 § körkortslagen). Hänsyn tas då bland annat till noteringar i belastningsregistret. Ett narkotikabrott kan tyda på att man inte är pålitlig i nykterhetshänseende, vilket därför kan leda till att en ansökan om ett körkortstillstånd kan avslås.

Av din fråga framgår att du redan har ett körkortstillstånd. Detta kan återkallas om man inte längre uppfyller kraven (se 5 kap 1 och 2 § körkortslagen). Transportstyrelsen får information från polisen när någon begår ett brott. När transportstyrelsen kan återkalla ett körkortstillstånd (eller körkort) framgår av 5 kap. 3 § körkortslagen. En av punkterna är om körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Prövningen omfattar då en helhetsbedömning av risken för fortsatt misskötsamhet. I förarbeten har ett år angetts som en lämplig spärrtid (se prop. 1975/76:155 s. 101) för denna typ av återkallelse. Det brukar dock inte vara tillräckligt med ett enstaka, mindre narkotikabrott för att körkortet eller körkortstillståndet ska återkallas (se exempelvis RÅ 1992 ref 1, där bruk av narkotika vid enstaka tillfällen inte angetts utgöra skäl för återkallelse av körkort på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende).

Det finns alltså en risk för att ditt körkortstillstånd återkallas och att en spärrtid beslutas, men jag bedömer den risken som liten utifrån de omständigheter du anger i frågan.

Om du vill ha mer rådgivning så kan du ringa vår kostnadsfria telefonrådgivning på 08-533-300 04.

Vänligen,

Jennie Andersson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2738)
2022-01-28 Får man bära kroppskamera som privatperson?
2022-01-28 Olagligt att hantera dynamit
2022-01-27 När är det möjligt att ansöka om tillträdesförbud till butik?
2022-01-20 Syns anmärkningar i belastningsregistret för arbetsgivare inom barnomsorg och LSS verksamhet?

Alla besvarade frågor (98701)