Återkallande av körkort

2017-12-31 i Trafikbrott
FRÅGA
HejJag dömdes i november 2016 för försök till ringa narkotikasmuggling. Ett år senare så blir jag kallad till stadsdelsförvaltningen för yttrande i ett körkortsärende. Jag uppger att det händer att jag röker cannabis ca en gång i månaden när jag blir bjuden på fest, men att jag nu har slutat helt. Jag sa också att jag behöver mitt körkort för att få behålla mitt jobb och jag är beredd på att bevisa att jag är nykter genom tex urinprover. Nu har jag fått mitt körkort återkallat med en spärrtid på 11 månader och kommer förmodligen förlora mitt jobb. Har det här gått rätt till utifrån vad jag har sagt? Finns det något jag kan göra? Har skickat in en överklagan men den ser ut ungefär som mitt yttrande hos stadsdelsförvaltningen. Hjälp snälla!
SVAR

Hej och tack för din fråga!

När det gäller bestämmelser kring körkort aktualiseras körkortslagen (här ). Ett körkortsingripande kan enligt körkortslagen 5 kap. 1 § göras med anledning av brottslig gärning när det finns en lagakraftvunnen dom, godkänt strafföreläggande, godkänd ordningsbot eller åtalsunderlåtelse. En typ av körkortsingripande är återkallelse - grunderna för återkallelse finns i körkortslagen 5 kap. 3 §. När det gäller din situation kan två punkter uppmärksammas:

Enligt punkt 5 kan körkortet återkallas om körkortsinnehavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort. Bestämmelsen avser även narkotika. I ett äldre rättsfall (RÅ 1992 ref. 1) hade en person två gånger dömts för narkotikabrott. Det fastslogs i fallet att det trots detta inte förelåg tillräckliga omständigheter för att anse personen vara opålitlig i nykterhetshänseende. Körkortet återkallades inte. Av detta torde man kunna dra slutsatsen att enbart ett ringa narkotikabrott ensamt troligen inte skulle kunna leda till indraget körkort, men det finns inga garantier.

Enligt punkt 6 kan återkallelse även ske om det med hänsyn till körkortsinnehavarens personliga omständigheter inte kan anses lämpligt att personen har körkort. Här tar man t.ex. hänsyn till om det finns ett narkotikaberoende.Här torde socialnämndens uttalande spela in till din fördel.

Att du behöver körkortet i arbetet kan utgöra en förmildrande omständighet, således är det bra att du nämnde det vid överklagan.

Transportstyrelsen kommer göra en helhetsbedömning för risken för fortsatt misskötsamhet och det är svårt att bedöma hur sannolikt det är att Transportstyrelsen kommer återkalla ditt körkort.

Hoppas det var svar på din fråga!

Sofia Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1271)
2022-01-25 Kan du bli dömd för rattfylleri om du inte kände dig påverkad när du körde fordonet?
2022-01-14 Får man öka farten när någon kör om?
2022-01-14 Olovlig körning
2022-01-12 Kan polisen upprätta en anmälan i efterhand ang. vårdslöshet i trafik?

Alla besvarade frågor (98676)