Återkallad taxiförarlegitimation

2015-03-25 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej!Min taxiförarlegitimation har blivit återskallets för 3 år,nu när 3 år har nästan gått jag ringde och begärt min taxiförarlegitimation tillbaka från transportstyrelsen men de sa att jag kommer inte och får den jag måste gör en nu prov. min fråga är har de rätt och säger så ?.och om det finns möjlighet att får den utan ny prov ? Med vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

En taxiförarlegitimation ska återkallas om innehavaren har visat sig olämplig att tjänstgöra som taxiförare genom brottslig gärning eller på grund av andra missförhållanden, vilket framgår av Taxitrafiklag (2012:211) 4:6 första stycket, punkt 1. När en sådan återkallelse genomförs så bestäms en tid under vilken föraren anses som olämplig att inneha sådan legitimation. Den lägsta sådana tiden utgör 3 år (Taxitrafiklag 4:7). Eftersom du som förare bedöms som olämplig att inneha legitimation så kan inte Transportstyrelsen ge dig en ny legitimation under denna tid (Taxitrafiklag 3:3 första stycket, punkt 4). Det innebär att tidsgränsen inte avser att Transportstyrelsen automatiskt ska ge tillbaka legitimationen efter 3 år, utan att du efter 3 år inte längre per automatik anses som olämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik, vilket är ett av villkoren du måste uppfylla när du ansöker om ny legitimation. Andra villkor är exempelvis avlagt godkänt körprov och uppfyllande av medicinska krav (Taxitrafiklag 3:3 första stycket punkterna 3 och 5). Notera dock att om grunden för att återkallelsen anses tillräckligt allvarlig så kan Transportstyrelsen efter att de 3 åren har passerat ändå bedöma att du är olämplig att inneha legitimation. En tumregel är att ju länge tid som har förflutit sedan missförhållandet, desto troligare är det att du bedöms som lämplig, under förutsättning att du inte har begått brott under mellantiden.

Eftersom du delgavs Transportstyrelsens beslut om återkallelse av taxiförarlegitimationen för tre år sedan så kan du inte längre överklaga det, vilket framgår av Förvaltningslag (1986:223) 23 § andra stycket. Du kan därmed inte längre vinna i frågan i förvaltningsrätten, och få tillbaka legitimationen utan att göra ett nytt prov.

Om du däremot efter treårsperioden skulle ansöka om ny taxiförarlegitimation, och därmed nytt körprov, och Transportstyrelsen avslår denna ansökan på grund av att du anses olämplig med hänseende på kravet om laglydnad, så kan du överklaga detta beslut inom tre veckor från det att du delgavs beslutet (Taxitrafiklag 6:1 och Förvaltningslag 23 § andra stycket). Du ska då överlämna ett skriftligt meddelande till Transportstyrelsen där du anger att du överklagar beslutet att avslå din ansökan på grunden att du anses olämplig med hänseende till laglydnad och att du vill att Transportstyrelsen ska bedöma dig som laglydig och därmed lämplig (Förvaltningslag 23 § första stycket). Därefter prövar den förvaltningsrätt inom vars domkrets du är skriven frågan, vilket framgår av Taxitrafiklag 6:3 andra stycket, Taxitrafikförordning (2012:238) 7:4 och Förvaltningslag 22 a §.

Jag hoppas att detta svar i någon mån har klargjort saken. Om något skulle vara fortsatt oklart så är du självklart välkommen att återkomma till mig.

Med vänlig hälsning
Daniel Nykvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (759)
2020-08-05 Hur återkallas körkortet?
2020-07-31 Vad händer om man nekar en bot?
2020-07-30 Körtillstånd?
2020-07-30 Indraget körkort - vad gäller?

Alla besvarade frågor (82629)