Återkalla körkortet?

2015-05-09 i Trafik och körkort
FRÅGA
Polisen påstod att jag inte iakttog väjningsplikt vid kollision, jag kolliderade ej med dragbilen, men släpet som den drog. så jag påstår att jag hade iaktagigt väjningsplikten. Min bil fastnade i så kallade skylift och drogs över dom trekanterna som markerade väjningsplikten. Givetvis blel jag skockad av detta och erkände förseelsen. Jag skulle har argumenterat med polisen om detta. Men som sagt, det blev 2000 kronor i böter på plats. Och nu överväger Trafikverket att återkalla mitt körkort. Har aldrig i mitt liv krockat förut, detta känns mycket frusterande för mig, kan inte vara utan bil. bor på landet själv Dåliga allmänna kommunikationer, nästan obefintliga. Behov av läkarbesök i Sjöbo, Ystad, Trelleborg m.m.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Ett körkort ska återkallas när föraren av olika anledningar anses olämplig att köra i trafiken. Exempelvis ska körkortet dras tillbaka om föraren gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri eller underlåtit att iaktta en trafikregel som är väsentlig betydelse för trafiksäkerheten och att överträdelsen ej anses som ringa (5 kap. 3 § körkortslagen). Här ska en helhetsbedömning göras av överträdelsens allvarlighet ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Sålunda spelar ditt behov av körkortet ingen avgörande roll för om det kommer att återkallas eller inte, utan det är din överträdelse mot trafikreglerna som avgör. Dock kan ett starkt behov av körkortet förkorta spärrtidens längd, det vill säga den tiden då körkortet är återkallat.

Om det vid överträdelsen inte förelåg någon faktiskt trafikfara, bör överträdelsen ses som ringa. Dessutom bör körkortet inte återkallas vid ett tillfälligt förbiseende. Att försumma regeln om väjningsplikt är något som antagligen inte ses som ringa om vägen vanligen är vältrafikerad, med tanke på risken för svår olycka. I ditt fall föranledde din överträdelse av väjningsplikten att du krockade med en annan bils släp. Var det så att du inte rimligen kunde iaktta väjningsplikten på grund av att din bil okontrollerat drogs över gränsen för väjningsplikten, talar detta för att överträdelsen inte är tillräckligt allvarlig för att körkortet ska återkallas.

Istället för en återkallelse av körkortet kan du få en varning om överträdelsen var försumbar (5 kap. 9 §). Detta innebär att du har kvar körkortet som vanligt. Om ditt körkort kommer att återkallas eller inte, är det endast Transportstyrelsen som kan avgöra. Det kan vara av vikt att du för myndigheten tydligt förklarar att din överträdelse inte var avsiktlig.

Hoppas svaren var till din hjälp. Har du följdfrågor, är du åter varmt välkommen att kontakta mig via min mail.

Vänliga hälsningar,

Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll