Återkalla körkort på grund av brott

2020-03-31 i Trafikbrott
FRÅGA
Kan mitt körkort blir indraget om jag har det på prov och skulle blir dömd för våldsbrott? Jag själv tycker inte det då det inte rör körkortet/bil
SVAR

Hej och tack för att di vänder dig till Lawline!

Vad innebär prövotid?

Prövotid innebär att om ditt körkort skulle återkallas så måste du göra ett nytt körkortsprov, alltså måste du göra både uppkörningen och teoriprovet, innan du kan få ett nytt körkort. Den enda skillnaden mellan att ha prövotid och att inte ha det är alltså att om man får sitt körkort indraget under sin prövotid måste man göra ett nytt körkortsprov, medan den som inte har sin prövotid kvar slipper göra om körkortsprovet.

Under vilka förutsättningar kan körkortet bli indraget?

I 5 kap. 3 § körkortslagen föreskrivs under vilka omständigheter ett körkort kan återkallas. Exempel så nämns dessa brott och omständigheter:

- Grov vårdslöshet i trafiken,

- Rattfylleri,

- Grovt rattfylleri,

- Att genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafiken, eller

- Att det anses att körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort.

Dessa punkter som jag nu nämnt är endast exempel på när en persons körkort kan bli återkallat.

Brottet behöver inte ha samband med trafik och bilkörning

Brott som saknar samband med trafik och bilkörning kan också innebära att en persons körkort kan bli återkallat (5 kap. 3 § 6 p körkortslagen). En persons körkort kan även bli återkallat om:

"Det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon".

Det innebär alltså att Transportstyrelsen behöver göra en helhetsbedömning av körkortsinnehavaren, och bedöma ifall körkortsinnehavaren är en lämplig förare av motorfordon eller inte.

Sammanfattning

Det är alltså svårt för mig att göra en bedömning om du kommer få ditt körkort återkallat eller inte.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsingar,

Daniella Larsen
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Trafikbrott (1166)
2021-06-24 Vad gäller vid hastighetsöverträdelse under prövotiden?
2021-06-22 Vad blir straffet för grovt rattfylleri?
2021-06-17 Vad blir straffet om man kör tung motorcykel utan A-körkort?
2021-06-17 Brottsligt att köra ifrån Polisen?

Alla besvarade frågor (93337)