Återkalla körkort på grund av brott

2017-11-28 i Trafik och körkort
FRÅGA
Hej, kan sexköp brottet leda till återkallelse körkort? Jag gjorde mig skyldig till köp av sexuell tjänst och påföljden var dagsböter, kan Transportstyrelsen återkalla mitt körkort pga detta brott?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Reglerna om återkallelse av körkort finns i körkortslagen
I körkortslagen kan man läsa om ett antal nämnda brott och omständigheter som kan innebära att en persons körkortet kan bli återkallat. (Körkortslagen 5 kap. 3 §). Exempelvis så nämns dessa brott och omständigheter:

- Grov vårdslöshet i trafiken,
- Rattfylleri,
- Grovt rattfylleri,
- Att genom upprepade brott i väsentlig grad har visat bristande vilja eller förmåga att rätta sig efter de bestämmelser som gäller i trafiken, eller
- Att det anses att körkortshavaren på grund av opålitlighet i nykterhetshänseende inte bör ha körkort.

Dessa punkter som jag nämnt här är nu endast vissa exempel på när en persons körkort kan bli återkallat. Det finns naturligtvis flera exempel på när körkortet kan bli återkallat och dessa nämns i körkortslagen. Det som kan vara bra att tänka på är att Transportstyrelsen inte nödvändigtvis behöver återkalla körkortet i alla fall. Ibland kan de besluta om att endast varna körkortsinnehavaren. (Körkortslagen 5 kap. 9 §).

Brottet behöver inte ha samband med trafik och bilkörning
Brott som saknar samband med trafik och bilkörning kan också innebära att en persons körkort kan bli återkallat. (Körkortslagen 5 kap. 3 § sjätte punkten). En persons körkort får alltså även återkallas om:

"Det med hänsyn till annat brott som körkortshavaren har gjort sig skyldig till kan antas att han inte kommer att respektera trafikreglerna och visa hänsyn, omdöme och ansvar i trafiken eller om han på grund av sina personliga förhållanden i övrigt inte kan anses lämplig som förare av körkortspliktigt fordon".

Den här innebär att Transportstyrelsen behöver göra en helhetsbedömning av körkortshavaren. Denna helhetsbedömning ska därefter kunna ge svar på hur körkortshavaren "kan komma att uppträda i trafiken". Efter att Transportstyrelsen har fått en helhetsbild över situationen så ska de bedöma om körkortshavaren är en lämplig förare av motorfordon eller inte.

Om ditt körkort blir återkallat
Om det skulle visa sig att ditt körkort blir återkallat så kan det vara bra att tänka på att återkallelsen kan gälla en eller flera behörigheter. (Körkortslagen 5 kap. 4 §).

Transportstyrelsen kommer även att bestämma en "spärrtid". Spärrtiden kan vara lägst en månad och högst tre år. (Körkortslagen 5 kap. 6 §). Spärrtiden är den tiden som ett nytt körkort inte kan utfärdas. Inom spärrtiden kan du alltså inte få ett nytt körkort utan du måste då vänta tills spärrtiden har gått ut. (Körkortslagen 5 kap. 13 §).

Efter att spärrtiden har löpt ut så kan ett körkort utfärdas. Antingen så kan man ansöka om att få tillbaka sitt körkort eller så måste man ta om körkortet från början. Om man ska ta om körkortet från början så behöver man ansöka om körkortstillstånd och göra om alla tester om från början. (Körkortslagen 5 kap. 14 §). Om det var prövotid på körkortet när det återkallades så innebär detta att körkortet alltid måste tas om från början.

Sammanfattning
Det är svårt för mig att svara på om du kommer att få ditt körkort återkallat eller inte. Detta beror på att Transportstyrelsen kommer behöver göra en helhetsbedömning baserad på det brott som du har begått och hur du bedöms som förare, om du är lämplig att framföra motorfordon eller inte. Så mycket beror ju på vad Transportstyrelsen själva kommer fram till i sin bedömning.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Mvh

Marie Gergy
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?