FrågaSTRAFFRÄTTTrafikbrott28/02/2016

Återfall & gallring - fortkörning

Hej

Mitt ärende gäller fortkörning och i samband med det vad som gäller i belastningsregistret.

Jag har varit av med körkortet vid 3 tillfällen p.g.a. fortkörning. Den senaste var dock för drygt 3 år sedan. Min fråga är om jag därmed har "rent bord" eller om dessa, tidigare förseelser ligger kvar och "skvalpar" och får inverkan vid en fortkörning i nutid.

Lawline svarar

Hej,


Tack för att du ställer din fråga till Lawline. Som jag tolkar frågan är den dels om de tidigare fortkörningarna finns kvar i belastningsregistret, dels om tidigare begagna brott har en inverkan på framtida straff.


Utifrån hur din fråga är ställd utgår jag ifrån att det skulle röra sig om böter som uppkommer vid fortkörning. Denna bötesform finns kvar i polisens belastningsregister i 5 år från dom, beslut, eller godkännande. Alltså kommer i vart fall den senaste fortkörningen att finnas kvar i ert belastningsregister i dagsläget. Om när brott och dylikt tas bort från belastningsregistret finns att läsa här på polisens hemsida.


Huruvida tidigare begagna brott har en inverkan på vad som blir straffet för framtida brott är svaret oftast ja. Vid påföljdsbestämningen och bedömningen av brottets straffvärde finns det ett antal faktorer som domstolen tar hänsyn till, återfall i brott är en av de bedömningsfaktorerna. Alltså kan de tidigare fortkörningarna att ha en viss inverkan på eventuella framtida bedömningar av ett straff, även om fortkörning sällan hör till de artbrott (som exempelvis misshandel) man syftar till när man vill ha en bestraffning för återfall. Min gissning är att det eventuellt skulle ha en påverkan vid gränsfall, men då det rör sig om ett så pass milt brott har jag svårt att se att det generellt skulle ha någon inverkan på domstolens bedömning.


Hoppas det besvarade dina frågor, annars är ni varmt välkommen att kommentera så gör jag mitt bästa för att återkoppla!


Vänliga hälsningar,

Adam LundRådgivare
Hittade du inte det du sökte?