Återfående av depositionsavgift efter avflyttning

2017-02-23 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, För lite mer än en månad sedan flyttade jag ut från ett rum som jag hyrde i en villa. I samband med inflyttning betalade jag en depositionsavgift till hyresvärden. I hyreskontraktet står det att återbetalning för deposition ska ske senast 1 månad efter avsyning, vilket det har gått nu. Efter mejlkontakt med min hyresvärd kom det fram att han ännu inte räknat ut hur mycket jag ska få tillbaka. Han påstår att jag tagit sönder en högtalare, något jag inte håller med om. Hans enda belägg för det påståendet är att de andra hyresgästerna i huset har sagt att det var jag som tog sönder högtalaren. Detta stämmer inte överhuvudtaget med min uppfattning av situationen som snarare är att högtalaren varit sönder sedan innan. Min fråga är således om hyresvärden har rätt att 1) hålla min deposition längre än 1 månad efter avsyning, och 2) om han har rätt att ta betalt för skadan på högtalaren med grunden "de andra hyresgästerna sa det". Tack!
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Exakt vad som gäller ifråga om depositionen är svårt att säga helt säkert utan tillgång till avtalet, men enligt din beskrivning verkar det som att hyresvärden anser dig vara ansvarig för en skada som han inte kan uppskatta beloppet till. Avtalet ger dock ingen rätt för värden att hålla inne hela beloppet efter den månad som gått, så med det som grund kan du be värden uppskatta skadan och ge ut resten till dig.

Hyresvärden vill ta i anspråk en del av depositionen på grund av en skada som han påstår att du har orsakat. Du menar att högtalaren var skadad redan innan du flyttade in. Enligt jordabalken (JB) 12 kap. 24 § ska hyresgästen ersätta all skada som denne vållar genom oaktsamhet. Det är hyresvärden som måste bevisa att du har skadat den aktuella högtalaren på ett oaktsamt sätt. För att utreda hur skicket på högtalaren var vid inflyttning är besiktningsprotokoll och liknande dokumentation viktiga bevis. Vad de andra hyresgästerna säger är också bevis som värderas tillsammans med annan bevisning som åberopas.

Om du och din hyresvärd fortsätter att ha olika uppfattning om hur skadan uppkom kan du vända dig till hyresnämnden för medling i frågan. Annars kan du stämma hyresvärden i domstol om du anser dig ha rätt till återstoden av depositionen.

Jag hoppas att svaret är er till hjälp.

Med vänliga hälsningar,

Karl Montelius
Fick du svar på din fråga?