Återfå svenskt medborgarskap

2020-12-20 i Migrationsrätt
FRÅGA
Min mamma ar svensk medborgare, men bor i USA (hon är inte amerikansk medborgare). Jag var dubbel medborgare (svensk och amerikansk) till jag var 21år. Nu ar jag amerikansk medborgare men bodde i Sverige ett par år och är 'permanent resident' i Sverige och ett personnummer. Nu bor jag i USA igen. Finns det en chans att jag kan fa tillbaka mitt svenska medborgarskap? Finns det en chans att min son kan fa svenskt medborgarskap?
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Utifrån förutsättningarna i din fråga tolkar jag det som att du vill återfå ditt svenska medborgarskap och undrar vidare huruvida det finns en möjlighet att även din son kan förvärva svenskt medborgarskap.

Jag kommer att besvara din fråga utifrån lagen om svenskt medborgarskap (MedbL).

Återfå svenskt medborgarskap

Den som är arton år eller äldre och som har förlorat eller befriats från sitt svenska medborgarskap kan återfå detta genom anmälan till Migrationsverket under förutsättning att hen har permanent uppehållstillstånd i Sverige, haft hemvist här i landet under sammanlagt tio år samt har hemvist här sedan två år (9 § MedbL). Hemvist innebär, enligt Migrationsverket, att man varaktigt är bosatt här och har en avsikt att stanna kvar i Sverige. Utifrån förutsättningarna i din fråga kan jag inte avgöra huruvida du har bott i Sverige i sammanlagt tio år. Däremot bor du för tillfället i USA igen och har alltså inte för avsikt att bo i Sverige, tolkar jag det som. Min bedömning är således att du inte kan återfå ditt svenska medborgarskap på den grunden.

Kan din son förvärva svenskt medborgarskap?

I din fråga har du inte nämnt hur gammal din son är. Jag kommer därför i denna del utgå ifrån att han är under 18 år.
Ett barn kan förvärva svenskt medborgarskap av den eller de som har vårdnaden om barnet om barnet har permanent uppehållstillstånd i Sverige och hemvist här i landet sedan tre år (7 § MedbL). Barn kan därmed bli svensk medborgare genom sin/sina vårdnadshavare. Eftersom du inte har svenskt medborgarskap och inte förväntas återfå det i dagsläget, i och med att kravet på hemvist inte är uppfyllt, kan din son inte förvärva svenskt medborgarskap av dig.

Förvärv av svenskt medborgarskap efter ansökan

Under förutsättning att din son är över 18 år kan han beviljas svenskt medborgarskap om han har
1. styrkt sin identitet. Detta görs genom ett giltigt pass eller annan liknande handling
2. permanent uppehållstillstånd i Sverige
3. hemvist här i landet
- sedan två år i fråga om dansk, finländsk, isländsk eller norsk medborgare
- sedan fem år i fråga om övriga utlänningar, och
4. haft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt. Kravet på hederligt levnadssätt är uppfyllt om han gör det som rimligen kan krävas av honom (11 § MedbL).

Jag hoppas att du fick svar på din fråga! Har du ytterligare frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen,

Atefa Jafary
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1160)
2021-04-22 Ofullständig fråga
2021-04-22 Föra dröjsmålstalan trots att intervju inte har hållits?
2021-04-22 Riskerar jag att bli utvisad om jag har begått ett brott?
2021-04-17 Uppehållstillstånd genom anknytning utan att lämna landet

Alla besvarade frågor (91413)