återfå betalning när man ångrar avtal om köp av sex

2020-11-29 i Avtals ogiltighet
FRÅGA
Hej, jag undrar om det är utpressning om en person säger "du måste ge mig 20 tusen om vi ska ha sex, annars blir det inget" och personen som hon säger det till ger då henne 20 tusen, men sedan ångrar han sig och vill ha tillbaka pengarna men hon vägrar då ge honom dom. Är det utpressning, stöld eller annat brott?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som om det är möjligt att få pengarna tillbaka, när man slutit avtal om sex mot betalning. För att finna svar vänder vi oss till Brottsbalken (BrB) och avtalslagen.

Vid slutande av avtal och där avtal ångras, är principen att avtal går åter. Detta innebär att om avtalet inte genomförs ska pengar gå åter. Men detta gäller bara om man i grunden har ett giltigt avtal. BrB 6 kap 11 §,anger att köp av sexuell tjänst är olaglig. 33 § Avtalslagen anger att avtal som strider mot Tro och Heder, inte är ett giltigt avtal. Tro och heder innebär att saker man sluter avtal om inte ska strida mot lag. I och med att man inte har ett giltigt avtal att stödja sig på, har man inte rätt att kräva betalningen åter.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?