Återbetalningsskyldighet vid för hög lön

2017-10-01 i Fordringar
FRÅGA
Jag fick 9000:- för mycket utbetalt på min "slutlön". Jag antog direkt i detta fall att det var en sk. "dubbellön" där jag fick utbetalt timlönen för föregående månad, eller att månadslönen kom i efterhand pga. ett förnyat arbetsavtal från timlön till månadslön och nya anställningsvillkor, detta skedde mitt i månaden vilket kan skapa förvirring gällande löneutbetalning, jag reflekterade ingenting över pengarna utan inrättade mig efter lönen som vanligt och konsumerade den. Jag antog såklart att det var någon form av slutlön som kom, intjänande av semester, eventuellt månadslön och tillägg, sjuklön. En naturlig reaktion skulle aldrig vara att vara skeptisk inställd till kommunens handlingar, det är ju dom som schabblat till det och jag trodde att allt var i sin ordning, så det känns inte riktigt lagenligt att på något som helst sätt återkräva denna utbetalning när jag antog att allt var i sin ordning och inga misstankar uppstod, sen så är det ju även så att pengarna är förbrukad, SÅKLART. Det är ett förfärligt sätt att bli behandlad på av sin arbetsgivare i mitt tycke.Det är inte meningen att någon som inte förstått, och inte heller haft skäl att förstå, att pengarna felaktigt utbetalats skall bli återbetalningsskyldig på grund av att utbetalaren begått ett misstag.Hur stor är risken att kommunen/arbetsgivaren ansöker om betalningsföreläggande som jag sedan bestrider och att de sedan väljer att ta det till domstol? Hur ser mina möjligheter eller fördelar ut i domstol?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga lagregler om felaktiga löneutbetalningar. Istället tillämpas en princip som kallas condictio indebiti. Enligt den principen är huvudregeln att en felaktig utbetalning ska betalas tillbaka.

Från denna huvudregel finns undantag. Ett undantag är då den som tagit emot pengarna gjort det i god tro samt förbrukat pengarna, AD 2006 nr 105. När det gäller bedömningen om en arbetstagare varit i god tro spelar utbetalningens storlek roll. Vid stora belopp kan det bli svårare för arbetstagaren att bevisa god tro. Men vid mindre belopp samt om arbetstagarens lön varierar från månad till månad är det mycket svårare att bevisa att en arbetstagare insett eller borde insett misstaget.

Det är svårt att uttala sig om vad som bedöms som små respektive stora belopp. En enskild bedömning görs i domstol i varje enskilt fall. Det är även svårt att veta hur din arbetsgivare kommer att agera i denna fråga.

Som tidigare nämnts görs bedömningen utifrån om du haft skäl att misstänka att summan var för hög och om du i god tro förbrukat pengarna. Det som talar för dig är de förändringar som gjorts i ditt anställningsavtal, vilket tyder på att du varit i god tro. Arbetsgivaren kommer nog dock påpeka att beloppet är relativt högt.

Om du önskar vidare hjälp råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå, där vi kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel Myrenius
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (813)
2021-07-27 Är en faktura bindande?
2021-07-25 Kan jag parkera fel när jag står uppställd för att släppa av en person?
2021-07-11 Ökad ränta trots betalning i tid
2021-07-11 Hur ska jag gå tillväga för att få tillbaka depositionsavgiften?

Alla besvarade frågor (94276)