Återbetalningsskyldighet vid felbetalning?

2019-10-02 i Fordringar
FRÅGA
Pengar har gått till fel konto nummer via bank hur anmäler jag detta då den som fått pengarna ej betalar tillbaka dom? Kan jag polisanmäla detta?
SVAR

Hej!

Tack för att du kommer till Lawline med din fråga.

Jag tolkar din fråga som att du undrar dels hur man hanterar dessa och hur lagen ställer sig i den här frågan.

Generellt ska du kontakta din bank och se om de har kan lösa problemet. Banken kan nog i många fall spåra vem som mottog pengarna och kontakta hen och därifrån be om en återbetalning.

Utöver det finns det en civilrättslig princip i Sverige som kallas condictio indebiti: Principen föreskriver att den som mottar en felaktig betalning som hen inte är berättigad till är skyldig att betala tillbaka. (se t.ex. NJA 1999 s. 575).

Huvudregeln att pengarna ska återbetalas har undantag som tillkommit i praxis (se t.ex. NJA 2001 s. 353), där mottagaren har haft rätt att behålla dem. Domstolen avgjorde att mottagaren har rätt till pengar såvida hen är av god tro d.v.s inte ens misstänkt att det var en felbetalning, och förbrukat pengarna.

Skulle du kontakta mottagaren bryter det även mottagaren goda tro vilket gör hen återbetalningsskyldig.

Vill inte mottagaren göra en återbetalning har du rätt att gå via domstol för att de ska döma ett s.k fullgörelsedom, som skulle tvinga mottagaren att betala.

Hoppas det besvarade på din fråga!

Jakob Westling
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Fordringar (612)
2019-11-21 Måste jag betala lånet till min sons flickvän?
2019-11-21 Är avtal via sms bindande?
2019-11-21 Hur gå till väga för att driva in skuld?
2019-11-20 Lagen om redovisningsmedel och principen om condictio indebiti

Alla besvarade frågor (74760)