Återbetalningsskyldighet vid felaktigt utbetald lön

Hej, jag fick ut min timlön, jag fick ut för mycket, fick ut lön fast jag blev sjuk, för lönekontoret ser det ut som jag jobbat 4 dagar, men jag jobbade bara 2, jag fick ut lönen för hela perioden jag skulle jobbat, ska jag kontakta chefen? Ska jag betala tillbaka pengarna?

Lawline svarar

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen lag som innehåller bestämmelser om så kallade "misstagsbetalningar". Relevant reglering finns istället i praxis (rättsfall) och i allmänna principer.

Enligt principen condictio indebiti har den som av misstag betalat ett belopp till någon rätt att få beloppet återbetalt. I det här fallet har arbetsgivaren betalat ut för mycket lön av misstag, vilket i regel innebär att arbetsgivaren har rätt att få tillbaka överskottet.

Det finns ett undantag från principen. Återbetalningsskyldighet föreligger inte om arbetstagaren har mottagit och förbrukat lönebeloppet i vad som brukar kallas god tro, det vill säga om arbetstagaren varken har insett eller borde ha insett att löneutbetalningen var felaktig. Detta följer av bland annat rättsfallet AD 2006 nr 105. Om omständigheterna hade varit sådana att du varken har insett, eller borde ha insett, att en del av lönen utbetalades felaktigt till dig och om du dessutom förbrukat den delen av lönen, skulle du inte bli återbetalningsskyldig. Undantaget är dock inte aktuellt i ditt fall eftersom du synes vara medveten om att du fått för mycket lön. Jag skulle därför råda dig att återbetala det som betalades ut av misstag.

Hoppas att du fått svar på din fråga!

Vänligen,

Linda KhalidRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo