Återbetalningsskyldighet vid felaktig utbetalning av arbetsgivaren

Hej,

Jag gjorde min sista arbetsdag på en anställning strax före midsommar. Var sedan anställd men på semester/ledighet fram till slutet av juli. I och med att lönen betalas i efterskott fick jag min slutlön i augusti och trodde att allt var klart med det. Dock kom i mitten av oktober ett brev med en uppmaning att återbetala ca 5 tkr som jag ansågs fått för mycket genom att det saknades semesterdagar.

Inför att jag gick hem var jag i kontakt med lönekontoret för att säkerställa att så inte skulle ske. Lönespecar finns bara i systemet som jag inte haft tillgång till gällande augustiutbetalningen(eftersom min anställning upphört). Beloppet som betalades ut var mindre än normal lön vilket ju var väntat eftersom det var avdrag gjorda men då tydligen inte tillräckliga, jag har efter kontakterna inför min anställnings upphörande utgått från att allt varit rätt och inte ifrågasatt utbetalda belopp eller begärt lönespecar för att kontrollera. Vad gäller?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns inga lagregler om felaktiga löneutbetalningar. Istället tillämpas en princip som kallas condictio indebiti. Enligt den principen är huvudregeln att en felaktig utbetalning ska betalas tillbaka.

Från denna huvudregel finns undantag. Ett undantag är då den som tagit emot pengarna gjort det i god tro samt förbrukat pengarna, AD 2006 nr 105. När det gäller bedömningen om en arbetstagare varit i god tro spelar utbetalningens storlek roll. Vid stora belopp kan det bli svårare för arbetstagaren att bevisa god tro. Men vid mindre belopp samt om arbetstagarens lön varierar från månad till månad är det mycket svårare att bevisa att en arbetstagare insett eller borde insett misstaget.

Det är inte meningen att någon som inte förstått, och inte heller haft skäl att förstå, att pengarna felaktigt har utbetalats ska bli återbetalningsskyldig på grund av att utbetalaren begått ett misstag.

Av din fråga framgår att du inte har haft möjlighet att kontrollera din lönespecifikation gällande den sista utbetalningen. Detta i kombination med att du tidigare kontaktat lönekontoret för att säkerställa att allt skulle gå rätt till tyder på att det kan anses som att du tagit emot pengarna i god tro.

Med tanke på omständigheterna i din fråga är det dock svårt att göra en närmare bedömning av din situation. Därför råder jag dig att ta kontakt med vår juristbyrå som kan hjälpa dig vidare i ärendet.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel MyreniusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo