Återbetalningsskyldighet vid anställningens upphörande

Hej,

Min fd arbetsgivare har skickat en faktura till mig i samband med att jag sade upp mig där han anser att jag skall betala tillbaka samtliga kostnader för praktiklön, utbildningar, material etc för ca 150.000:- som de haft pga min anställning. (Var bara där i 3 månader). I samband med uppsägningen skrev jag under på att jag skulle ersätta dem för de kostnader de haft. Då visste jag dock inte vad som avsågs. Nu efteråt vägrar jag betala men han ger sig inte. Han påstår att vi har ett avtal och hotar med domstol. Har han rätt att skicka en faktura på det sättet till mig? Hur kan jag gå vidare?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

När man får utbildning betald av arbetsgivaren kan man genom avtal komma överens om att arbetstagaren blir återbetalningsskyldig om denne frångår anställningen inom en viss bestämd tid. I ett mål från av Arbetsdomstolen upptogs samma fråga då en arbetstagare sagt upp sig i förtid, se AD 1991 nr 38. Rätten stadgade då att en viss skyldighet för arbetstagaren att återbetala kostnaden, för en utbildning som arbetsgivaren betalat, kan vara aktuellt om ett sådant avtal slutits och arbetstagaren lämnar anställningen i förtid.

Om det är så att du inte fullständigt förstått vad avtalet innebar och arbetsgivaren kände till din ovisshet om innebörden kan avtalet bli ogiltigt genom 31 § Avtalslagen. Det krävs dock att arbetsgivaren har utnyttjat ditt oförstånd, lättsinne eller beroende ställning, vilket kan bli svårare att bevisa.Det finns också alltid möjlighet att hävda att avtalsvillkor är oskäliga genom 36 § Avtalslagen beroende på omständigheterna i övrigt.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000