Återbetalningsskyldighet vid anställningens upphörande

FRÅGA
Hej,Min fd arbetsgivare har skickat en faktura till mig i samband med att jag sade upp mig där han anser att jag skall betala tillbaka samtliga kostnader för praktiklön, utbildningar, material etc för ca 150.000:- som de haft pga min anställning. (Var bara där i 3 månader). I samband med uppsägningen skrev jag under på att jag skulle ersätta dem för de kostnader de haft. Då visste jag dock inte vad som avsågs. Nu efteråt vägrar jag betala men han ger sig inte. Han påstår att vi har ett avtal och hotar med domstol. Har han rätt att skicka en faktura på det sättet till mig? Hur kan jag gå vidare?
SVAR

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

När man får utbildning betald av arbetsgivaren kan man genom avtal komma överens om att arbetstagaren blir återbetalningsskyldig om denne frångår anställningen inom en viss bestämd tid. I ett mål från av Arbetsdomstolen upptogs samma fråga då en arbetstagare sagt upp sig i förtid, se AD 1991 nr 38. Rätten stadgade då att en viss skyldighet för arbetstagaren att återbetala kostnaden, för en utbildning som arbetsgivaren betalat, kan vara aktuellt om ett sådant avtal slutits och arbetstagaren lämnar anställningen i förtid.

Om det är så att du inte fullständigt förstått vad avtalet innebar och arbetsgivaren kände till din ovisshet om innebörden kan avtalet bli ogiltigt genom 31 § Avtalslagen. Det krävs dock att arbetsgivaren har utnyttjat ditt oförstånd, lättsinne eller beroende ställning, vilket kan bli svårare att bevisa.Det finns också alltid möjlighet att hävda att avtalsvillkor är oskäliga genom 36 § Avtalslagen beroende på omständigheterna i övrigt.

Hoppas du känner att du fått svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?