Återbetalningsskyldighet till Försäkringskassan för utbetalt underhållsstöd

2016-02-19 i Underhåll
FRÅGA
Om en förälder vägrar att betala underhåll för en längre tid, är de skyldiga att betala tillbaka för alla månader / år där de undvek att betala? Kan en domstol göra detta beslut?
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Om en förälder skulle vägra att betala underhållsbidrag har barnet/barnen rätt till underhållsstöd från Försäkringskassan. Regler om detta finns i Socialförsäkringsbalken (SFB) 18 kapitel, här.

Den förälder som vägrar betala underhåll blir återbetalningsskyldig till Försäkringskassan för hela eller delar av underhållsstödet. Hur mycket som ska betalas tillbaka beror dels på hur många barn föräldern har, och dels hur mycket föräldern tjänar. Personen ska betala en viss procentsats på sin årsinkomst efter ett grundavdrag på 100 000 kronor. Denna procentsats bestäms utifrån hur många barn det rör sig om, och minskar ju fler barn personen har (procentsatsen för ett barn ligger på 14 %, för två barn är procentsatsen 11,5 %, tre barn 10 % osv.). Man behöver dock aldrig betala tillbaka mer än 1573 kronor per barn och månad.

Beslut om återbetalningsskyldighet görs av Försäkringskassan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Fanny Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (924)
2020-05-25 Kan min nya man bli underhållsskyldig till barnet?
2020-05-24 Har vårdnadshavare underhållsskyldighet om ungdom inte kan försörja sig?
2020-05-23 Underhåll barn 18 år
2020-05-19 Skyldighet att betala underhåll även fast barnet bor med den andra föräldern

Alla besvarade frågor (80253)