Återbetalningsskyldighet pga av misstag för låga räkningar ?

Hej,

Kommunen där jag bor har av misstag fakturerat mig för lite för vatten och avlopp från det att jag köpte huset för 17 år sedan. Detta upptäckte man nyligen när jag ringde om ett annat ärende. Kan jag bli återbetalningsskyldig?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss här på lawline med din fråga !

I ditt fall handlar ett eventuellt krav på tilläggsbetalning pga felaktigt låga räkningar

Ofta har man i fall där någon betalat räkningar som visat sig vara felaktigt låga tagit hänsyn till om betalaren varit i god tro om att det var ett korrekt belopp . Man brukar ställa upp kravet på om det felaktiga beloppet i räkningarna hade varit lätta att upptäckas av en normalt uppmärksam person.

Vid exempelvis leverans av elektrisk ström, så är det normalt leverantören som har de bästa möjligheterna att utföra korrekta mätningar och beräkningar som sedan ligger till grund för faktureringen. Normalt sett borde en person kunna lita på att de betalningarna de gjort hittills varit riktiga. Det finns alltså ingen vidare undersökningsplikt, dvs en skyldighet att vidare undersöka felet. Även om avgifterna i fakturorna skulle varit låga, så måste beloppet varit uppseendeväckande lågt för att det ska var någon fråga om att betalaren borde ha insett att beloppet måste vara felaktigt lågt (se NJA 1991 s. 3).

Detta borde rimligen även kunna gälla vid fakturering av vatten och avlopp.

Alltså: så länge beloppen på fakturorna varit låga men inte uppseendeväckande låga borde du inte behöva betala tillbaka något, då du varit i god tro om att fakturorna du betalat hittills har varit korrekta.

Hoppas det var svar på din fråga !

Eles KarahalilovicRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo