Återbetalningsskyldighet för felaktigt utbetald lön?

FRÅGA
Hejjag har fått felaktigt utbetald lön av min arbetsgivare (kommun) i fem månader. Jag har av olika anledningar inte märkt att så varit fallet. Fick reda på detta i dag och de har stressat mig hela dagen om hur jag vill återbetala. Det rör sig om ca 25000 netto som ska återbetalas. Jag har läst att det inte är självklart att de har rätten på sin sida, men hur går jag i så fall vidare? Vänliga hälsningar
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

Det finns ingen lagreglering om felaktiga betalningar (condictio indebiti) i svensk rätt, däremot finns det en hel del praxis på området. Huvudregeln är att betalningar som skett av misstag skall betalas tillbaka (se bland annat NJA 1999 s. 575). Det finns dock undantag och högsta domstolen har uttalat att man skall bedöma varje fall för sig (NJA 1933 s. 25).

Det viktigaste undantaget är när mottagaren, i god tro, har inrättat sig efter och/eller konsumerat beloppet. Med god tro menas att personen som mottagit betalningen inte skall ha upptäckt eller haft skäl att upptäcka att betalningen var felaktig. Det är inte meningen att någon som inte förstått, och inte heller haft skäl att förstå, att pengarna felaktigt utbetalats skall bli återbetalningsskyldig på grund av att utbetalaren begått ett misstag.

Du är alltså i god tro. Frågan blir således om du har inrättat dig efter betalningarna. Om du t.ex. köpt något för pengarna eller planerat din ekonomi därefter har du rätt att behålla dem. Vad som avses med inrättande är inte klargjort i rättspraxis men om du t.ex. spenderat pengarna genom att föra över dem till annat konto som du sedan betalat något med tyder detta på att du kan anses ha inrättat dig.

Det talar även till din fördel att du, om du mottagit pengarna som privatperson kan anses ha en svagare position. Vidare kan betalarens oaktsamhet till viss del läggas dem till last. Det är ju trots allt de som gjort ett misstag. Vid bedömningen kan också tiden som förflutit sedan betalningen beaktas. Ju längre tid som gått, desto svårare blir det för betalaren att kräva tillbaka pengarna.

Mot bakgrund av den något spretiga rättspraxis på området är det inte möjligt att ge dig ett säkert svar men vad jag kan se finns det mycket som tyder på att du skulle ha rätt att behålla pengarna. Om du anser dig ha denna rätt kan du behålla pengarna och förklara dina skäl för motparten.

Om de väljer att kräva dig på pengarna genom en process, rekommenderar jag att du tar hjälp av vår juristbyrå genom att klicka här. Alternativt kontakta oss på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00-16.00.

Hoppas det besvarar din fråga. Tveka inte att höra av dig till oss igen nästa gång juridiken krånglar!

Vänliga hälsningar,

Samuel Karlsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (417)
2021-08-31 Ansöka om handräckning när kompisen vägrar lämna tillbaka utlånad bil
2021-08-31 Kan man ta tillbaka gåva?
2021-08-21 Har ett dödsbo borgensansvar?
2021-07-29 Vad kan man göra om någon vägrar lämna tillbaka egendom som tillhör annan?

Alla besvarade frågor (95724)