Återbetalningsskyldighet

2020-12-31 i Fordringar
FRÅGA
Om vi i ett kompisgäng ska åka på en resa tillsammans, vi går ihop och betalar 1/5 var, en person genomför bokning och betalar summan för bokningen med gängets ihopsamlade pengar. Resan blir inställd och vi får tillbaka pengarna genom försäkring, men personen som står på bokningen vägrar att betala ut gängets andelar från försäkringspengen.Hur går vi övriga i gänget tillväga för att få tillbaka pengarna om personen vägrar betala tillbaka vår andel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I svensk rätt gäller avtalsfrihet, vilket innebär att man får avtala om i princip vad som helst. Detta gäller både skriftliga och muntliga avtal. I vissa fall kan ett avtal föreligga utan att det finns varken ett skriftligt eller muntligt avtal: avtal kan föreligga genom konkludent handlande. Det innebär att parterna (du och dina vänner i det här fallet) har agerat/betett er på ett sätt som tyder på att ni har ett avtal. Med andra ord kan det vara underförstått att var och en av er skulle få tillbaka pengarna vid inställd resa. Av den information du ger framstår det som självklart att ni ska få tillbaka pengarna. Det är snarare personen som behållit försäkringspengarna som ska bevisa att ni inte skulle få tillbaka pengarna vid inställd resa.

Detta innebär att ni har goda möjligheter att få tillbaka pengarna om ni tillsammans lämnar in en stämningsansökan till den lokala tingsrätten. Om domstolen bifaller käromålet kommer ni att erhålla en så kallad exekutionstitel (Utsökningsbalken 3 kap 1 §), vilket innebär att ni kan vända er till Kronofogdemyndigheten för att begära verkställighet (det vill säga: med tvång få personen att betala tillbaka era pengar).

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Fredrik Anstrin
Fick du svar på din fråga?