Återbetalningsskyldig vid felaktigt utbetald lön

FRÅGA
Jag har fått för mycket utbetalt i lön enligt min förra arbetsgivare som jag slutade hos i augusti 2016.Dem har ett eget rapporteringssytem med löneförskjutning på en månad och jag ringde till min chef i September, berättade att jag glömt rapportera min sista månad innan första september, för att inte få den uppskjuten ytterligare en månadSå gav de mig ett förskott på 8000 som utbetalades plus att jag fick min Ändå fick min slutlön med semestersättning i september. De ringer mig nu i December och säger att dem glömt dra av förskottet och vill ha 8000 tillbaka. Jag hade ingen anning om detta och tog för givet att dem skötte sånt här själva. Är jag verkligen återbetalningsskyldig för detta när de räknat fel?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Gällande felaktigt utbetald lön har regler vuxit fram genom domstolsdomar. Huvudregeln är att den felaktigt utbetalda lönen ska betalas tillbaka och regeln som detta följer av kallas condictio indebiti.

Dock finns ett undantag från huvudregeln att lönen ska betalas tillbaka och det är om den som mottagit betalningen varit i god tro och att denne har inrättat sig efter betalningen. Att mottagaren har varit i god tro innebär att denne inte har förstått att betalningen varit felaktig men även att denne inte ska ha haft skäl att anta att betalningen varit felaktig. Att mottagaren har inrättat sig efter betalningen innebär att mottagaren har agerat på grund av att beloppet har betalats ut, tex. att man har konsumerat pengarna.

I situationer som den du beskriver görs bedömningen utifrån omständigheterna i varje enskilt fall, hur det skulle bli i ditt fall är därför svårt att säga. Dock är summan i din situation ganska hög och då det är utbetalning av lön kan man oftast räkna ut lönen själv varför det kan vara svårt att hävda att man varit i god tro i en situation som denna. Du skulle därför kunna bli återbetalningsskyldig för den felaktigt utbetalda lönen, då situationen är sådan att du kan bli återbetalningsskyldig kan det vara bäst att betala tillbaka pengarna. Om din före detta arbetsgivare stämmer dig i domstol skulle du nämligen kunna bli skyldig att betala dennes rättegångskostnader vid förlust.

Hoppas att detta gav svar på din fråga!

MVH

Lisa Andersson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (409)
2021-05-18 Är det någon skillnad på ett utsökningsmål och ett utmätningsmål?
2021-05-09 Jag har fått för hög lön, måste jag betala tillbaka mellanskillnaden?
2021-04-30 Får en kreditgivare ta ut en förseningsavgift utöver påminnelseavgift och inkassoavgift?
2021-04-28 Ofullständig fråga

Alla besvarade frågor (93336)