FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll29/06/2022

Återbetalningsskyldig för underhållsstöd till Försäkringskassan vid fastställt faderskap?

Hej . Min dotter är fyra år och jag ficka av försäkringskassan underhållsstöd för jag viste ej vem dom är pappa men nu vill pappa göra gardens test. 1.Jag undrar om jag blir skulldig till att betala tillbaka underhållsstöd till försäkingkassan

Lawline svarar

Hej! 

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualisera bestämmelserna i Föräldrabalken (FB) och Socialförsäkringsbalken (SFB

Barnets pappa kan bli underhållsskyldig tills barnet fyller 18 år eller har gått klart gymnasiet, förutsatt att faderskapet visar på att han är barnets pappa (7 kap. 1 FB). Om pappan inte varaktigt bor med barnet och inte har vårdnad för barnet kan han bli skyldig att betala underhållsbidrag till barnet (7 kap. 2 § FB). Du kan då kräva en retroaktiv betalning av underhållsbidrag, men endast högst 3 år tillbaka i tiden (7 kap. 8 § FB). Dessa pengarna kommer i så fall att betalas tillbaka till Försäkringskassan för att de ha betalat ut underhållsstöd till barnet. 

Vägrar pappan att betala underhållsbidrag, fastän han är skyldig till att göra det, så kommer Försäkringskassan att betala underhållsstödet till dig. Pappan blir då återbetalningsskyldig till försäkringskassan där han måste betala för hela eller delar av underhållsstödet. Beloppet beror dock på hans inkomst och hur många barn han har. Resterande belopp behöver ingen av er betala tillbaka (17-19 kap. SFB). Ha dock i åtanke att det är Försäkringskassan som fattar beslut om återbetalningsskyldighet. 

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Du är mer än välkommen att återkomma med fler funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Nina MaiRådgivare