Återbetalningskrav på grund av för stor lön

FRÅGA
Hejsan, fick idag ett betalningskrav från min tidigare arbetsplats, då dom säger att jag fått för mycket lön utbetalt. Jag kommer ihåg att på uppsägningsmötet säger den dåvarande chefen att allt ser okej ut med löner etc och att jag kommer få en slutlön. 1 år senare får jag betalningskrav från dom. Kan jag använda mig utav kvittningslagen, eftersom jag fick lönen i god tro? blir det ord mot ord mellan mig och den dåvarande chefen eller hur blir det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förutsätter i frågan att det faktiskt är så att du har fått större lön än du borde ha fått. När det gäller misstagsbetalningar är huvudregeln att beloppet ska återbetalas. Undantag föreligger däremot om mottagaren var i god tro till beloppet och även i god tro inrättat sig för eller förbrukat pengarna. Detta är inte stadgat i någon lag utan har uppkommit genom rättspraxis. Kvittningslagen skulle bli aktuell i det fall du anses vara återbetalningsskyldig.

Rent generellt talat är det väldigt svårt att åberopa god tro med framgång i dessa fall. I flertalet rättsfall har utgången blivit att mottagaren varit återbetalningsskyldig. Däremot tycker jag att det finns flera saker i din fråga som talar för att du inte ska bli återbetalningsskyldig. En av de påminner om omständigheterna i rättsfallen AD 1989 nr 56 och 58 där arbetsgivaren intygade att beloppen var korrekta. I rättsfallen ansågs därför mottagaren ha varit i god tro. Var det däremot så att du trots allt förstod att betalningen var felaktig är min bedömning att god tro inte föreligger. I annat fall kan det mycket väl vara så att du var i god tro med tanke på vad din arbetsgivare sa.

Ytterligare omständighet som talar till din förmån är att återbetalningskravet kom 1 år efter att betalningen skett. Det medför att du har haft väldigt lång tid på dig att inrätta dig efter betalningen. Var du i god tro angående beloppet, samt i och med att 1 år har gått är sannolikheten stor att du under detta år inrättat dig efter, eller förbrukat pengarna. Det skulle leda till att du inte är återbetalningsskyldig.

Ord mot ord

Huruvida din arbetsgivare intygade dig om att beloppet du skulle få utbetalt var korrekt eller inte står ord mot ord mellan dig och arbetsgivaren, såvida det inte fanns några vittnen på plats. Att det har gått 1 år från utbetalningen till dess att du fått krav om återbetalning torde du kunna leda i bevisning. Förhoppningsvis går detta dock att lösa privat utan att det behöver bli fråga om en rättsprocess. Vad du kan göra är att argumentera för din goda tro, som ligger till grund för det intygande din arbetsgivare gav dig angående beloppet.

Jag hoppas du fått större klarhet genom detta!

Med vänliga hälsningar,

Jesper Horndahl
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (339)
2019-03-10 Rätt att få pengar tillbaka vid felbetalning
2019-02-27 Condictio indebiti- Lön utbetalad under tjänstledighet
2019-02-26 Betalning av misstag - condictio indebiti
2019-02-12 Maxbelopp gällande felparkeringsavgifter på privat mark

Alla besvarade frågor (66900)