Återbetalning endast till samma kort

2015-08-05 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag köpte en 1,5 år gammal begagnad laptop. På originalkvittot, som jag fick med, stod att butikens 2-åriga garantiåtagande (garanti, ej reklamationsrätt) medföljer vid ägarbyte, alltså skulle den gälla mig med. Datorn visade sig vara behäftad med ett fel som gick på garanti. Då butiken inte längre var återförsäljare för detta fabrikat kom vi överens om att de skulle återbetala den ursprungliga köpesumman (de var villiga att göra det utan avdrag för att slippa krångla med ärendet...så långt riktigt bra hanterat av dem). Problemet kom när återbetalningen skulle göras. Butiken hävdade att de enligt lag måste göra återbetalningen till samma kort som användes vid inköpet, och till samma person som stod på originalkvittot (trots att jag hade ett kvitto från denna person som visade att ägandet övergått till mig). Nu var det inga problem för mig att lösa det med ursprungsköparen, han tog emot pengarna och gav dem till mig (och jag gav honom hälften av det jag tjänat på att butiken återbetalde hela nypriset). Vad jag är nyfiken på är dock vilka lagar som gör att butiken inte kunde ge pengarna direkt till mig. Nypriset var 9,995kr och jag köpte den begagnad för 4800kr, ifall summan spelar roll.
SVAR

Grunden i detta är att det krävs rutiner och regler för de finansiella företagen, likt banker, som i korta drag går ut på att motverka penningtvätt. Dessa finansiella företag är också en del i kedjan mellan dig som konsument och näringsidkaren, tillika företaget, när ett avtal sluts om ett köp av en vara. Därav är det följande av betydelse vid ett återköp, där alltså pengarna återigen ska gå samma väg tillbaka.

Dessa penningtvättsregler finns lagstadgade i lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism som innehåller mängder av bestämmelser och undantag som alla verkar för det ovan nämnda målet. Bland dessa finns att utläsa skyldigheterna gällande kännedom om underlaget för respektive transaktion som utförs bland det finansiella företagets kunder. Sker det således en återbetalning till ett annat kort blir det en bruten kedja där pengarna hamnar i annat omlopp och avviker därmed från de gällande rutinerna, vilket det finansiella företaget har en skyldighet att upprätthålla.

Att lusläsa den aktuella lagen kan framstå som invecklat och svårförståeligt, varför jag hellre hänvisar till att läsa på Finansinspektionens hemsida som kan åtminstone något klargöra lagens innebörd. Om detta hittar du här.

Om än högst översiktligt, hoppas jag att det bringats en liten bit av klarhet varför butikerna uppställer dessa regler vid återgång av köpeskillingen.

Vänligen,

Martin Persson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (848)
2020-11-25 Öppet köp i butik
2020-11-25 Hur länge har ett företag på sig att kräva tillbaka en felskickad vara?
2020-11-24 Ångerrätt konsument resp. näringsidkare
2020-11-21 Behöver du betala för bilvärderingstjänsten trots att företaget varit otydligt vid lämnande av prisinformation?

Alla besvarade frågor (86591)