Återbetalning av förstahandshyra då förhandlingsförordning finns

2021-04-20 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej,Jag är fastighetsägare och jag har hyrt ut lägenheter till en hyra som är högre än den som finns i förhandlingsordning från 2004. Hyresgästföreningen har låtit mig förstå att jag är återbetalningsskyldig för överdebiteringen och hyresgästerna skall betala 2004 års hyra.1. Kan hyresgästen ha flyttat från lgh men likafullt begära återbetalning?2. För hur lång tid kan jag bli återbetalningsskyldig.3. Vem skall hyran återbetalas till? Två står på ett av avtalen, en "hyresgäst" och en "sambo". "Hyresgästen" flyttade för två år sedan. Samtliga inbetalningar kommer från "hyresgästens" konto. "Sambon" bor kvar med ett nytt avtal och betalar numera hyran från sitt konto.Har en kommunikation med lokala hyresgästförening om ovanstående men hyresgästföreningen präglas av en attityd som går ut på att klå hyresvärden så mycket som möjligt. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Kan hyresgäst som flyttat ut begära återbetalning?

För hyra gäller specialpreskription. Vill en hyresvärd eller hyresgäst framställa ett fordringsanspråk på grund av hyresförhållandet, måste en sådan talan framställas inom två år ifrån att hyresgästen lämnat lägenheten (12 kap. 61§ jordabalken). En hyresgäst som lämnat lägenheten kan alltså begära återbetalning i upp till två år från det att han eller hon lämnat lägenheten.

För hur lång tid kan du bli återbetalningsskyldig?

Avtal som hyresvärden fattar med hyresgäst är ogiltigt om det avser hyreshöjning utöver vad som medges i träffad förhandlingsöverenskommelse (23 § hyresförhandlingslagen). Hyresvärden är i sådana fall skyldig att betala tillbaka vad han har uppburit för mycket jämte ränta därpå enligt 6 § räntelagen (1975:635) från dagen för beloppets mottagande. Det finns enligt lagen ingen begränsning för hur långt bak i tiden du kan bli återbetalningsskyldig, vilket innebär att hyresgästerna kan kräva ersättning för hela den tid de betalat överhyra. I HovR ÖH 10605-13 beviljades till exempel ersättning för 38 månader. I slutändan är det upp till Hyresnämnden att avgöra hur stor ersättning som är skälig i det enskilda fallet.

Vem ska hyran återbetalas till?

Hyran ska återbetalas till hyresgästen som står på hyresavtalet. Står två personer på avtalet och dessa betalat hälften av hyran vardera ska återbetalning ske till båda, då kan ersättningen till exempel delas lika mellan dem. Har den ena betalat mer eller all hyra ska ersättning ges till den personen. Det är dock upp till hyresgästerna att bevisa vem som betalat vad och vem som har rätt till ersättningen dem emellan.

Sammanfattning:

Hyresgäster som har flyttat har alltså rätt att begära återbetalning i upp till två år från det att de flyttat från lägenheten. Hyresförhandlingslagen sätter inte upp någon begränsning för hur långt bak i tiden du kan bli ersättningsskyldig. Det är i regel upp till Hyresnämnden att bedöma vad som är skäligt. Slutligen ska återbetalningen betalas till hyresgästen. Detta är den som är skriven på hyresavtalet och betalat hyrorna. Har flera varit hyresgäster är det upp till dem att bevisa vem som har rätt till ersättningen dem emellan.

Har du fler frågor är du varmt välkommen att höra av dig på nytt via någon av våra tjänster. Önskar du ytterligare hjälp med ditt ärende, eller vill ha stöd och råd från någon av Lawlines professionella jurister kan du kontakta mig för ändamålet på elise.sohlberg@lawline.se.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Vänliga hälsningar,

Elise Sohlberg
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2080)
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo
2021-10-17 Får hyresvärden öka hyran vid byte av spis?

Alla besvarade frågor (96482)