Återbetalning av felaktiga löneutbetalningar?

Hej! Jag kom tillbaka till mitt heltidsarbete för två år sedan , jag har sedan dess jobbat 75%.

Nu efter 2 år ringer min arbetsgivare upp mig då Hr avdelningen upptäckt att jag har fått utbetalat en heltidslön istället för en 75%.

Jag är helt omedveten om att jag skulle ha en felaktig lön, och inget som jag sett på min lönespec som indikerat på att det skulle vara felaktigt heller. Det kommer som en fullständig chock för mig.

Idag ringer min arbetsgivare och säger att dom kommer vilja ha tillbaka det som är utbetalat för mycket under två år. Vad gör jag och har dom verkligen rätten att göra såhär?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågan som du ställer besvaras inte med stöd av lagtext, utan vägledning finns i juridiska principer och i avgöranden från Högsta domstolen och Arbetsdomstolen. Problematiken brukar omnämnas med de latinska termerna solutio indebiti och condictio indebiti, som betyder felaktig utbetalning och krav på återbetalning.

Hur ser rättsläget ut?

Huvudregeln i ett fall som detta är att den som fått felaktiga utbetalningar ska betala tillbaka dessa till den som felaktigt utbetalat dem. Det finns däremot ett undantag från detta som kan vara tillämpligt i ditt fall. Undantaget gäller när någon i god tro mottagit och konsumerat en felaktig utbetalning. Högsta domstolen har bland annat konstaterat att en oaktsam utbetalare ska ha sämre möjligheter att kräva tillbaka sin utbetalning, men det avgörandet är inte helt identiskt med ditt (se NJA 1994 s. 177). Frågan har också tagits upp av Arbetsdomstolen. Arbetsdomstolen har i avgörandet AD 2006 nr 105 behandlat frågan och kommit fram till att en godtroende arbetstagare som konsumerat lönen inte är återbetalningsskyldig. I avgörandet konstaterade Arbetsdomstolen att bedömningen av om arbetstagaren varit i god tro bland annat ska göras utifrån hur stor den felaktiga betalning är, ju större den är desto mindre är möjligheten att hävda god tro. Vid fall då arbetstagarens nettolön ökat i och med felutbetalningen är också möjligheten att hävda god tro mindre.

Vad gäller i ditt fall?

Att du var helt omedveten om att löneutbetalningarna varit felaktiga är en bra och helt nödvändigt för att du ska kunna ha mottagit pengarna i god tro. För din goda tro talar även att inget annat angetts på lönespecifikationerna du fått. I ditt fall har ingen löneökning skett, vilket också är till din fördel. Jag tolkar din fråga som att du kommit tillbaka till arbetsplatsen och då fått samma lön som innan då du jobbade 100 procent. Detta gör att jag kan tänka mig att din arbetsgivare kommer hävda att du borde reagerat när du kommit tillbaka till arbetsplatsen och jobbat 75 procent men ändå fått din gamla lön. Det, i kombination med att de felaktiga löneutbetalningarna skiljer sig ganska mycket från de som du egentligen skulle fått, talar i så fall för att du inte varit i god tro och behöver betala tillbaka pengarna. Även om du varit i god tro kan du bli tvungen att betala tillbaka pengarna, men det gäller bara om du inte konsumerat dem.

Vad du kan göra nu

Jag hoppas att detta gett dig svar på din fråga. Om din arbetsgivare fortsatt kommer att kräva en återbetalning av beloppet råder jag dig att kontakta oss på Lawline för fortsatt rådgivning. Du når oss på info@lawline.se.

Ludvig MontanRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Fordringar? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo