Återbetalning av felaktig utbetalning (condictio indebiti)

FRÅGA
Hej! Jag jobbar inom en statlig myndighet och på min semesterlön har vi fått för mycket, och det är inte några personer utan nästa alla på min arbetsplats. Tydligen har det blivit fel procentsats på semesterersättningen. Nu vill de ha tillbaka pengarna som man fått för mycket. Har de rätt till det?Min uppfattning är att man gjort av med pengarna i god tro, speciellt när alla på arbetsplatsen har fått för mycket så har man inte stuckit ut med gör mycket lön. Hur ser ni på saken?
SVAR

Hej,

Tack för att Du vänder Dig till oss på Lawline!

När en utbetalning sker av misstag tillämpas en princip som kallas condictio indebiti. Denna finns inte reglerad i lag utan har behandlats i praxis och doktrin. Principen innebär att en felaktig betalning, enligt huvudregeln, ska gå åter till utbetalaren. Det föreligger således en återkravsrätt. Det finns dock undantag som kan komma att tillämpas beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Vanligtvis brukar mottagaren få behålla betalningen om han eller hon har mottagit den i god tro samt inrättat sig efter den. Att mottagaren har inrättat sig efter betalningen innebär till exempel att han eller hon har förbrukat pengarna. Kravet på god tro måste också vara uppfyllt. Detta innebär att mottagaren varken insåg eller borde ha insett att han eller hon mottagit en felaktig betalning. Har mottagaren inte insett att en felaktig utbetalning skett måste man alltså ställa sig frågan om han eller hon borde ha insett det. När man bedömer detta tar man till exempel hänsyn till hur stort det felaktiga beloppet var.

Du beskriver att Din uppfattningar är att man spenderat pengarna i god tro. Således verkar det alltså som om mottagarna har inrättat sig efter betalningarna. Dock kvarstår det att bedöma om de verkligen var i god tro. Förelåg inte god tro ska alltså betalningen gå åter. Då jag vet inte vet hur stora belopp det handlar om är det svårt att avgöra om mottagarna kan ha ansetts ha varit i god tro. Är beloppet stort i förhållandevis till det belopp som egentligen skulle ha betalats ut, talar detta för att Ni borde ha insett den felaktiga utbetalningen.

Jag hoppas att Du har fått svar på Din fråga.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (391)
2020-09-15 Vad innebär ''din betalning är upphävd'' ?
2020-09-11 Vad innebär borgen vid ett bilköp?
2020-08-31 Kan man ärva om man har skulder och kan man ge bort arv till närstående för att undvika utmätning?
2020-08-31 Avskuren rådighet och besittningsförändring

Alla besvarade frågor (85408)