Återbetala felaktig utbetalning

FRÅGA
Hej!Jag fick en extra lön på 7000 kronor för lite mer än 2 år sedan, hade ingen aning om att jag fick en extra lön då jag fick 2 lönespecifikationer, båda låg runt 7000. Idag hör de av sig om att jag är återbetalningsskyldig. Bör jag betala tillbaka pengarna även fast jag inte ens vetat om att jag har fått dem?Med vänlig hälsning
SVAR

Hej och tack för att du valt att vända dig till Lawline!

Felaktiga utbetalningar likt det du beskriver kallas inom juridiken för condictio indebiti. Reglerna kring sådana felaktiga utbetalningar är inte lagstadgade utan har framkommit genom domstolarnas praxis.

Som huvudregel ska utbetalningen återbetalas. Huvudregeln har dock undantag som kan komma att bli tillämpliga i ditt fall. Om mottagaren har varit i god tro (dvs. inte haft någon anledning att misstänka att det blivit fel) om att utbetalningen varit rätt och riktig samt att mottagaren i någon form har budgeterat pengarna kan mottagaren få behålla pengarna. Det är även möjligt att argumentera att du har försatts i god tro eftersom utbetalaren har agerat passivt i så länge som två år.

Slutsats: Eftersom du var ovetande om att du fått pengarna samt att det har dröjt två år för dem att kräva pengarna tillbaka finns en god argumentationsgrund för att du ska få behålla pengarna. Dock vill jag här understryka att det absolut inte är helt säkert huruvida en domstol skulle dömt till din fördel, men jag menar att det finns argument som talar till din fördel.

Mikael Jonasson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (394)
2020-11-25 Ingår en persons kvarlämnade smycken i en annan persons dödsbo?
2020-11-19 Vad händer om jag har överfört pengar till fel konto och mottagaren vägrar att betala tillbaka?
2020-11-09 Vad gör jag om konkursförvaltaren agerat oaktsamt?
2020-09-15 Vad innebär ''din betalning är upphävd'' ?

Alla besvarade frågor (86530)